Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Coronapandemien er en alvorlig trussel for Alzheimers-patienter

Internationale forskere advarer mod fortsat at glemme de dementes særlige sårbarhed under pandemien forårsaget af SARS-CoV-2. Advarsler som direktør for Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen til fulde tilslutter sig samtidigt med, at han opfordrer sundhedspolitikere og især kommuner til at lære af de fejl, som allerede er begået.

Forsøgsprojekt: Frivillige skal skabe tryghed for patienter med demens

I efteråret indfører hospitalerne i Viborg og Silkeborg et forsøgsprojekt, hvor frivillige tryghedspersoner skal bidrage til at skabe tryghed og ro for patienter med demenssygdom under deres indlæggelse. Forhåbningen er, at projektet kan være med til at sætte demens-venlighed på dagsordenen på hospitalerne - men også i samfundet generelt.

Hjernerystrelse forbindes med Parkinson, ADHD, angst og demens

Interessen for alvorlige følger af hovedtraumer er stærkt stigende blandt internationale forskere, og et nyt canadisk studie, der sætter hjernerystelse i forbindelse med en øget risiko for at udvikle ADHD, Parkinson, demens og angst, blev præsenteret den årlige Alzheimer’s Association International Conference.

EEG kan bruges som diagnostisk markør ved Alzheimers

Et multicenterstudie, hvor forskere i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet har brugt EEG understøttelse af en AI-algoritme, viser, at undersøgelse af hjernens elektriske forbindelser kan anvendes som diagnostisk markør for demens på grund af Alzheimers sygdom.

  • 1
  • 2