Skip to main content
 

- først med nyheder om medicin

Forskning: Så empatiske er kommende neurologer

Et nyt studie fra Syddansk Universitet viser, at der er stor forskel på, hvor empatiske medicinstuderende er – alt efter, om de for eksempel vil være psykiater, neurolog eller kirurg. 

Der indgår data fra 672 medicinstuderende fra landets medicinuddannelser fra 1., 3., og 6. årgange. De studerende har besvaret en række udsagn fra den hyppigt anvendte ´The Jefferson Scale of Empathy – Student version´, som viser noget om, hvor empatiske de er.  Jo højere score på skalaen svarer til et højere selvrapporteret empatiniveau. Studiet er publiceret i BMC Medical Education.

I svarene er der en tendens til, at man scorer højere, hvis man er kvinde, er i et forhold, og hvis man gerne vil arbejde inden for et speciale med megen patientkontakt. 

"Vi kan se, at kvindelige kommende læger scorer højere end mandlige, og at de som har en partner har en højere score. Endelig kan vi se, at de, der ønsker at arbejde som psykiater eller almen praktiserende læge scorer højere end dem, der ønsker at blive patologer og kirurger. Og det er vel egentlig meget indlysende, at de, der gerne vil arbejde indenfor specialer, hvor relationen i sig selv udgør en betydningsfuld del af behandlingen, har den højeste empatiscore," siger Elisabeth Assing Hvidt til SDU´s hjemmeside. Hun forsker selv i relationer og kommunikation i sundhedsvæsenet, herunder i empati mellem patient og behandler.

Generelt set har danske medicinstuderende en høj empatiscore.

"I mange udenlandske undersøgelser om medicinstuderendes empati ser man et fald i de studerendes empatiscore fra første til sjette år af uddannelsen. Det har vi ikke fundet i vores undersøgelse," siger Elisabeth Assing Hvidt.

Tidligere forskning har vist, at læger, der møder deres patienter med en empatisk attitude, opnår bedre behandlingsforløb og større behandlingseffekt. Derfor giver det god mening at have fokus på den empatiske del af lægegerningen under medicinuddannelsen.

"Empati hos behandleren betyder, at patienten åbner op for at fortælle om symptomer og bekymringer, fordi patienten føler sig tryg i relationen. Det forbedrer diagnosticeringen, men skaber også en tiltro til behandlingen og en villighed til at følge behandlingsplanen og tage medicinen.  Den positive effekt af den gode læge-patient-relation kaldes også ”the drug doctor”, så lige præcis ”relationen som medikament” er meget vigtigt at have fokus på i uddannelsen af læger," siger Elisabeth Assing Hvidt.

Den ideelle lægeprofil med høj faglighed, et venligt sind og med patienten i fokus, som man præsenteres for på uddannelsen, harmonerer dog ofte ikke med den virkelighed, de studerende møder ude på hospitalerne. Her er der nemlig oftest slet ikke tid til at danne en relation til patienten.

"De studerende forklarer, at det at være empatisk over for patienterne ofte ikke er noget, der lægges vægt på i et tidspresset hospitalsmiljø. Det handler om at finde den rette diagnose eller behandling, og så er der ikke nok tid til at opfange, hvordan patienten egentlig har det. Nogle studerende bliver faktisk undervejs i deres klinikophold lidt desillusionerede og lærer, at det at tale i øjenhøjde med patienten og vise empati er noget, sygeplejersker tager sig af – og i øvrigt nok er bedst til. De taler om, at empati bliver udliciteret til sygeplejersker," siger Elisabeth Assing Hvidt

De mange indsigter fra undersøgelsen i empati på medicinuddannelsen vil forskerholdet tage med videre, og håbet er at kunne integrere undervisning i relationsdannelse, empati, compassion og sårbarhed noget mere i kommunikationsundervisningen på medicinuddannelsen på Syddansk Universitet fremadrettet. 

 

Empatiscoren hos de studerende – alt efter hvilket speciale de ønsker

Rang   Selvrapporteret empati-score, gennemsnit Laveste og højeste empati-score hos personerne i gruppen Antal personer i gruppen
1 Psykiatri 119,7 97,0 / 131,0 23
2 Pædiatri (børnesygdomme) 116,6 98,0 / 139,0 64
3 Almen medicin 115,5 91,0 / 134,0 111
4 Gynækologi og obstetrik (gynækologi og fødsler) 114,6 93,0 / 136,0 52
5 Endokrinologi (diabetes, stilfskifte) 113,3 84,0 / 130,0 13
6 Infektionsmedicin 112,9 96,0 / 127,0 10
7 Onkologi (kræftsygdomme) 112,6 93,0 / 132,0 8
8 Neurologi 112,3 95,0 / 128,0 19
9 Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme) 112,1 100,0 / 123,0 8
10 Anæstesiologi 110,6 82,0 / 134,0 46
11 Ortopædkirurgi 109,9 66,0 / 128,0 23
12 Kardiologi (hjertesygdomme) 109,4 82,0 / 132,0 14
13 Kirurgi 108,7 83,0 / 126,0 46
14 Neurokirurgi 108,3 51,0 / 120,0 14
15 Thoraxkirurgi 103,7 88,0 / 117,0 9

Kilde: A cross-sectional study of student empathy across four medical schools in Denmark—associations between empathy level and age, sex, specialty preferences and motivation
BMC Medical Education volume 22, Article number: 489 (2022)

 

Sundhedskultur

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør

  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Jobannoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, neurologi
  Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Christina Alfthan - patientrettigheder

  Tilknyttede journalister

  Natacha Houlind Petersen - allround
  Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
  Berit Andersen – psykiatri
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Hani Abu-Khalil - allround
  Anne Westh - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Projektledere
  Susanne Greisgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Lisbet Møller Helweg
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether