- først med nyheder om medicin

Antallet af neurologer stiger markant de næste tyve år

I 2045 vil der være næsten dobbelt så mange neurologer som i dag, viser en prognose fra Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en prognose for udviklingen i antallet speciallæger i årene 2021-2045, og inden for specialet neurologi anslås det, at der i 2045 vil være 885 speciallæger mod de 482 neurologer, som i dag er tilknyttet sundhedsvæsnet. Dermed forventer styrelsen en vækst på 84 procent.

Det er ikke kun neurologer, der kan se frem til flere kolleger over de næste 20 år. Når man ser på tallene for speciallæger ifølge prognosen vil der være 12.380 flere specialuddannede læger i 2045 sammenlignet med 2021, hvilket er en stigning på 74 procent. Det generelt øgede antal læger betyder, at antallet af læger pr. 1.000 indbyggere stiger ifølge prognosen fra 4,8 læger til 7,3, mens antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,9 speciallæger til 4,7.

”Det er godt at se, at der kommer flere læger og speciallæger de kommende år. Når antallet af læger og speciallæger stiger mere end befolkningstallet, bliver vi bedre rustet til at tage vare på det stigende behov for sundhedsydelser i de kommende år, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig, og der kommer relativt flere ældre,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen.

Inden for neurokirurgien vil man dog opleve et fald i antallet af speciallæger. Sundhedsstyrelsens prognose spår således frem mod 2045 et faldt på ni procent i antallet af neurokirurger, hvilket svarer til et fald fra 105 til 95 neurokirurger.

Prognosen er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. 

Flere læger på tværs af specialer

Stigningen i antal læger forventes at ske inden for næsten alle specialer, men i nogle specialer vil antallet af læger blive mere end fordoblet. Det er inden for akutmedicin, arbejdsmedicin, børne- og ungdomspsykiatri, geriatri, lungesygdomme, klinisk biokemi, klinisk farmakologi, klinisk genetik, klinisk onkologi og psykiatri. I almen medicin forventes en vækst på 80 pct. fra 2021 til 2045.

Andelen af personer over 60 år ventes i samme periode at stige fra cirka 24 pct. i 2019 til cirka 29 pct. af befolkningen frem mod 2045. Særligt forventes antallet af personer over 80 år at stige fra cirka fire pct. i 2019 til otte pct. i 2045. 

Andelen af befolkningen, der lever med en eller flere kroniske lidelser stiger i takt med alderen, og for personer i aldersgruppen 65-69 år lever cirka 40 pct. med mere end én kronisk sygdom. Særligt for personer over 80 år lever en stor andel (70 pct.) med mere end én kronisk sygdom.

Plan for uddannelsesstillinger på vej

Lægeprognosen danner grundlag for den nye dimensioneringsplan, som beskriver, hvordan uddannelsesstillingerne skal fordeles mellem de lægelige specialer og geografisk henover landet, og som forventes klar i løbet af foråret 2023.

Dimensioneringen af lægeuddannelsen på de fire universiteter er aktuelt 1.395 uddannelsespladser årligt med 509 studerende på Københavns Universitet, 288 på Syddansk Universitet, 448 på Aarhus Universitet og 150 studerende på Aalborg Universitet.

Optaget på bacheloruddannelsen blev i 2019 øget til 1.661 studerende, mens optaget på kandidatuddannelsen er fastholdt på 1.395 studerende.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)