Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Firmaer kan få certifikat som migrænevenlige arbejdspladser

Virksomheder kan nu blive akkrediterede hos EMHA, European Migraine and Headache Alliance, som særligt uddannede migrænevenlige arbejdsgivere, hvis de foretager eventuelle nødvendige forandringer på arbejdspladsen, som gør livet lettere for ansatte med migræne.

EMHA’s nye initiativ, hvor firmaerne også  skal gennemgå en særlig EMHA-uddannelse, er designet og i høj grad drevet af blandt andre professor Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet og professor, Peter Goadsby, der netop sammen med blandt andre professor, Jes Olesen, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, fornylig modtog Lundbeck Fondens The brain Prize 2021 på 10 millioner kroner for deres skelsættende arbejde med behandling og årsager til migræne.

Målet med det europæiske ekspertarbejde er ifølge EMHA at reducere betydningen af migræne på arbejdspladsen:

”EMHA pionerer med en migrænevenlig certificering af arbejdspladser for således at støtte medarbejdere med migræne. Den er designet til at anerkende migrænevenlige arbejdspladser, der gør det muligt for mennesker med migræne at være til stede på arbejdspladsen på lige fod med andre medarbejdere, ” fortæller organisationen om projektet kaldet Migraine-Friendly Workplace Stamp.

I følge en rapport fra Sundhedsstyrelsen, SST rapport om sygdomsbyrden i Danmark oktober 2015, har cirka 640.000 personer migræne. Erhvervsaktive personer med migræne har årligt 3.8 mio. flere sygedage end erhvervsaktive personer uden migræne, hvilket svarer til cirka 14 procent af alle sygedage, det anslås, at sygdommen er skyld i mere end 700.000 tabte arbejdsdag om året i Danmark. Hertil kommer at den danske Migræne og hovedpine forening oplyser, at 13 ud af 15 skjuler deres sygdom for omgivelserne eller ved sygefravær lyver om sygdommen af frygt for at miste deres job.

Certificerede migrænevenlige

At mennesker, som lider af migræne, ofte skjuler deres hovedsmerter for at undgå at blive stigmatiserede på arbejde, er ifølge en pressemeddelelse fra EMHA et kendt problem, og EMHA ønsker derfor, at deres nye certificeringsprogram vil være i stand til at udstyre virksomhedsledere med redskaber, der vil gøre dem i stand til bedre at kunne understøtte deres migræneramte medarbejdere. Ikke mindst også i lyset af at migræne, ifølge EMHA’s vurderinger, koster Europa omkring 27 milliarder euro om året i tabte arbejdstimer og produktionstab:

”Akkrediteringen er en fuldstændig frivillig ordning, hvor enhver arbejdsplads, offentlig som privat, kan bede om en certificering i form af en label. Der er tre niveauer af akkreditering, som hver især matcher niveauet af støtte til medarbejderne. De forskellige niveauer anerkender blandt andet arbejdsgivernes og ansattes uddannelse og bevidstgørende aktiviteter, arbejdspladstilpasning, lægehjælp og støtte,” forklarer Elena Ruiz de la Torre, administrerende direktør for EMHA, hvis migræne-initiativ støttes af blandt andre KPMG, Rolls Royce, Teva Pharmaceuticals og lægemiddelfabrikanten Lilly.

Det migræne-venlige certifikationsprogram vil ifølge EMHA blive udrullet på nationalt plan med støtte fra lokale migræne- og hovedpineforeninger samtidigt med at EMHA selv vil yde støtte til alle arbejdspladser, der ønsker at blive certificerede som migrænevenlige efter at have udført en række af de nødvendige indsatser i form af blandt andet udbredelse af øget bevidsthed om migræne på arbejdspladsen, reduceringer af risikofaktorer for migrænepatienter, styrket håndtering af migrænens indflydelse på arbejdet samt mulig hjælp til medicin og lægelig behandling:

”Dette initiativ er designet til at øge bevidstheden om migræne, sikre migrænikere har lige muligheder for at arbejde og se deres grundlæggende menneskerettigheder blive opfyldt, motivere arbejdsgivere til at implementere arbejdspladser, der vil kunne sikre sin arbejdsstyrke og fremme medarbejdernes sundhed og velvære,” fortæller EMHA’s direktør, Elena Ruiz de la Torre.