Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Hovedpine kan være muligt advarselstegn for stroke

EAN: Omkring 15 procent af de patienter, som får en blodprop i hjernen, oplever samtidig hovedpine. Nogle oplever også hovedpine i dagene inden blodproppen, hvilket bør ses som et muligt advarselstegn.

En gruppe danske forskere fra Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet, Glostrup har sammen med russiske kollegaer over en periode på ti år forsket i hovedpine relateret til blodprop i hjernen. I et stort understudie, som blev præsenteret ved EAN Virtual 2021, (EPR-018) har de mere specifikt undersøgt, om hovedpine ved førstegangs-stroke er kausalt relateret til blodproppen, ligesom de har kortlagt de typiske kliniske karakteristika ved hovedpinen. I studiet sammenligner forskerne hovedpine ved patienter med førstegangs-blodprop med en større kontrolgruppe, som er indlagt med andre sygdomme for at finde ud af, om der i løbet af det første døgn var flere tilfælde af hovedpine i gruppen indlagt med en blodprop.

Ifølge professor i neurologi ved Dansk Hovedpine Center, Jes Olesen, som er medforfatter på studiet, så var tendensen klar:

”Det var stort set udelukkende patienter med en blodprop, som rapporterede om hovedpine (15 procent). Det er naturligvis ikke et signifikant højt tal – og hovedpinen er ikke i fokus, da den overskygges af alvoren i situationen. Men mange af patienterne fortsætter efter deres blodprop med at have hovedpine,” siger han.

Syv dage inden blodprop

Forskerne undersøgte også, hvor mange af patienterne, der oplevede hovedpine i op til syv dage inden blodproppen. Også her sammenlignede de med kontrolgruppen.

”Det stod klart, at sammenlignet med kontrolgruppen, så får relativt flere blodprop-patienter hovedpine som advarselstegn før blodproppen rammer, selv om hovedpinen i langt de fleste tilfælde kommer samtidig med blodproppen. Vi skal ikke skræmme folk, men jeg mener, at det er vigtigt og relevant, at man er opmærksom på, at hvis man er +50 år, normalt ikke har hovedpine eller oplever en ny, ukendt type af hovedpine over dage, så vil det være relevant at være opmærksom.”

Ifølge Jes Olesen, så er man i Danmark ’verdensmestre’ til at behandle apopleksier, ligesom man også er dygtig til at håndtere rehabiliteringen og andre dele af behandlingen.

”Derfor bør der også være plads til at sørge for at have opmærksomhed på den hovedpine, der måtte opstå samtidig med blodproppen og sætte patienten i fremadrettet behandling, hvis hovedpinen fortsætter,” siger han.

Studiepopulationen bestod af 550 patienter (gennemsnitlig alder var 63 år og 54 procent af populationen var mænd) med førstegangs-blodprop. Dertil kom 192 patienter i kontrolgruppen (med en gennemsnitlig alder på 58,7 år og hvoraf 36 procent var mænd) indlagt på skadestuen uden akut neurologiske skader eller andre alvorlige lidelser. Alle data blev indsamlet prospektivt ved hjælp af et standardiseret spørgeskema, som blev brugt af de neurologer, som mødte patienterne under deres indlæggelse.  

Hovedpine samtidigt med blodprop var til stede hos 82 (14,9 procent) ud af 550 patienter. Mere end halvdelen (56 procent) oplevede en ny og ukendt form for hovedpine (hovedsagelig migræne-lignende) samtidigt med blodproppen, og 36 procent havde hovedpine med ændrede karakteristika (hovedsagelig spændings-hovedpine).