Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicinDanske forskere: Migræne med hjernestamme-aura skal anerkendes som diagnose

EAN: Eksisterer migræne med hjernestamme aura overhovedet? Det mener danske forskere i modsætning til deres franske kollegaer. Danskerne efterlyser klarere diagnostiske kriterier. 

Ved en Controversy-session ved EAN Virtual 2021 diskuterede professor i neurologi fra Dansk Hovedpine Center, Jes Olesen med den franske forsker Anne Ducros fra universitetet i Montpellier tesen om eksistensen af den sjældne migrænevariant migræne med hjernestammeaura. Debatten tages på baggrund af studiet, som Jes Olesen er medforfatter på, og som i 2019 blev publiceret i tidsskriftet BRAIN

Migræne findes i mange former, og en særdeles sjælden og omdiskuteret form er migræne med hjernestamme aura. Danske forskere mener varianten eksisterer og udspringer fra hjernestammen, der hvor storehjernen forbindes med rygmarven. 

”Modsat min franske kollega, Anne Ducros, som mener, at denne sjældne type migræne ikke eksisterer, men ligesom alle andre former for migræne, udspringer fra storehjernen, så mener vi på Dansk Hovedpine Center, at den eksisterer grundet sine særlige symptomer. For eksempel svimmelhed, bevidsthedssvækkelse, dobbeltsyn og lammelser på begge sider af kroppen udspringer fra hjernestammen,” siger Jes Olsen i et interview med Neurologisk Tidsskrift.

Anne Ducros fremhæver i sit bidrag til debatten, at hun og hendes kollegaer godt nok anerkender, at patienter med migræne med hjernestamme aura er "virkelige", som hun udtrykker det – men at de ikke mener, at symptomerne nødvendigvis stammer fra hjernestammen. Mange af de symptomer, som Jes Olesen fremhæver er gældende for migræne med hjernestamme aura, mener hun og hendes kollegaer, også vil være til stede i andre migræneformer. 

”Der er ingen fast, klinisk, epidemiologisk eller genetisk evidens for, at migræne med hjernestamme aura er en selvstændig diagnose forskellig fra andre former for migræne,” konkluderer hun - og mener derfor også, at symptomerne bør anses for typiske aura-symptomer.

De danske forskere mener imidlertid, at der er behov for en differentiering og foreslår at indføre strengere diagnostiske kriterier – noget som i særdeleshed vil have betydning for patienterne, påpeger Jes Olesen:

”Vi har på Dansk Hovedpine Center fundet fire ud af 700 patienter med den særlige migræne med hjernestamme aura, hvilket indikerer, hvor sjælden formen er. Vi behandler dem som migrænepatienter, hvilket har en helt afgørende positiv betydning for dem. Ofte risikerer den type patienter nemlig at blive fejlagtigt diagnosticeret med en mindre, forbigående blodprop i hjernestammen, noget som kan have store negative konsekvenser for deres liv: De lever efterfølgende i frygt, fordi de ved, at har man først haft en lille blodprop, så er der fare for at få en større eller flere blodpropper, ligesom det i øvrigt kan være vanskeligt for dem at tegne en forsikring.”

At opstille strengere og klarere diagnostiske kriterier handler derfor ifølge Jes Olesen først og fremmest om at anerkende sygdommen og skabe bedre vilkår for de ganske få patienter, det drejer sig om.