Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicinFiladelfia aflaster coronabelastede hospitaler i Region Sjælland

En række epilepsipatienter fra hele landet vil få udsat deres indlæggelse på Epilepsihospitalet Filadelfia, efter at hospitalet har valgt at træde til og aflaste Region Sjællands hårdt pressede hospitaler under coronaepidemien.

Onsdag var 164 Covid-19 patienter indlagt i Region Sjælland, og antallet af Covid-19 pat

ienter på regionens hospitaler er nu så højt, at Epilepsihospitalet Filadelfia træder til for at hjælpe sygehusene i Region Sjælland. De første fem patienter ankommer i dag, torsdag. Antallet af patienter, som vil blive overført fra øvrige hospitaler i Region Sjælland til Filadelfia, vil stige med yderligere fem patienter fredag og fem patienter mandag til samlet 15 patienter. I alt stiller Filadelfia 22 sengepladser til rådighed for medicinske patienter fra alle Region Sjællands sygehuse. Det er patienter, som er i den sidste del af patientforløbet, men stadig for syge til at blive udskrevet til eget hjem eller en aflastningsplads.

”Vi finder det helt naturligt at indgå i beredskabet, da vi har en samfundsopgave midt i en sundhedskrise. Vi ved, hvordan det skal foregå, da vi havde en generalprøve i foråret, hvor Filadelfia også indgik i beredskabet,” siger administrerende direktør for Filadelfia Jens-Otto S. Jeppesen, der dog understreger, at Epilepsihospitalet fortsat har en vigtig opgave med behandling af egne kritiske patienter og derfor opretholder vigtige funktioner for børn og voksne med epilepsi.

På Filadelfia har personalet gjort en afdeling klar til de nye patienter og har ifølge hospitalets sundhedsfaglige direktør Mads Ravnborg flyttet epilepsipatienter ind på andre afdelinger. Han oplyser til TV-Øst, at de patienter, der nu skal tilbringe noget af deres indlæggelse på epilepsihospitalet, er almindelige medicinske patienter, som ikke er smittede med Covid-19:

”Vi går fra at behandle epilepsipatienter til at behandle et bredt udvalg af medicinske sygdomme. Det er vi bestemt ikke vant til, men vi er alle sammen skolede i at have med den her type patienter at gøre i én eller anden grad tidligere, og det gør, at det jo ikke er totalt fremmed for os,” siger Mads Ravnborg, der understreger, at Filadelfia ikke vil komme til at modtage uafklarede medicinske patienter.

Det vil desuden fortsat være læger fra Region Sjælland, der har behandlingsansvaret for patienterne, mens Filadelfia især stiller plejepersonale og i nogen udstrækning også læger til rådighed. Alle værnemidler, ilt, medicin, masker med videre stilles til rådighed af Region Sjælland.

”Vi er glade for, at Filadelfia kan aflaste regionens sygehuse, som er nu er alvorligt belastede af den bratte stigning i antallet af covid-ramte patienter,” siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen og fortsætter:

”Det har hele tiden indgået i vores beredskabsplan, at vi kunne nå et punkt, hvor vi får behov for at finde alternative sengepladser til en del af de medicinske patienter. Set i lyset af, at covid-situationen risikerer fortsat at udvikle sig, aktiverer vi samarbejdet nu.”

Hvor længe Filadelfia skal bistå sygehusene afhænger af udviklingen i corona-situationen. Men Filadelfia har dog ifølge Mads Ravnborg været nødt til at aflyse flere indlæggelser, så der kan være plads til de nye patienter:

”Det rammer alle vores patienter, som er epilepsipatienter fra hele landet, og som vi må skuffe med, at deres indlæggelse ikke bliver lige nu. Det er klart, er der nogle af vores egne patienter, der har behov for indlæggelse her og nu, så bliver det selvfølgelig hos os og ikke på et regionshospital,” forklarer han til TV-Øst.

Direktør, Jens-Otto S. Jeppesen siger om tidshorisonten for sit bidrag:

”Vi ved ikke noget om varigheden af vores del i beredskabet, men håber selvfølgelig, at det bliver så kort tid som muligt.”