Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

EMA godkender epilepsi-behandlingen lacosamid som tillægsbehandling

Epilepsi-behandlingen, Vimpat (lacosamid), er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) som tillægsbehandling til primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (GTK-anfald) hos voksne, unge og børn fra fire år med idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE).

Godkendelsen er delvist baseret på resultater fra et klinisk fase tre-studie, hvor lacosamid anvendes som supplerende behandling for ukontrollerede GTK-anfald. Studiet blev for nylig offentliggjort i Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Studiet viste, at lacosamid reducerer risikoen for at udvikle et efterfølgende primært GTK-anfald over en 24-ugers periode, og desuden ses et signifikant øget fravær af primært GTK-anfald i behandlingsperioden sammenlignet med placebo. Lacosamid var generelt veltolereret af de patienter, som var indskrevet i studiet.

20-40 procent af alle epilepsitilfælde er af typen idiopatisk generaliseret epilepsi (IGE), som er karakteriseret ved forskellige typer af anfald (absencer, myoklonier og GTK-anfald). Patienter, som oplever GTK-anfald, har en øget risiko for at pådrage sig skader, og de patienter, der oplevede tre eller flere tilfælde på et år, har femten gange højere risiko for pludselig, uventet død som følge af epilepsi.

”Personer, som lever med ukontrollerede primært GTK-anfald, oplever store udfordringer, og på nuværende tidspunkt er der kun få behandlingsmuligheder til rådighed for dem. Denne form for epilepsi kan være ødelæggende for patienten og patientens pårørende. Derudover er der mange patienter, som ikke responderer på hidtil godkendte lægemidler,” udtaler Casper Gøtzsche, Medical Lead Neurology i UCB, Danmark, som er producenten bag Vimpat. Han tilføjer:

"Derfor er vi meget glade for, at de europæiske lægemiddelmyndigheder har anerkendt betydningen af primært GTK-anfald, og vigtigheden af at tilføre nye muligheder for supplerende behandlinger til mennesker, som lever med denne type epilepsi."