Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Dansk professor i spidsen for implementering af fælles europæisk stroke-projekt

Der er for alvor fløjtet afgang for Europas hidtil største fælles sundhedsprojekt, Stroke Action Plan for Europe, som skal mindste antallet af strokes og styrke behandlingerne i Europa.

Overlæge og professor, Hanne Christensen, står i spidsen for implementering af forbedrings- og præstationsindikatorerne i de godt 50 europæiske medlemslande.

Trods forbedringer i behandling og rehabilitering af strokes, er blodpropper i hjernen, fortsat en af de største årsager til død og invaliditet i Europa. Og i lyset af, at antallet af ældre i Europa forventes at stige med 35 procent fra 2017 til 2050, vil  de samfundsmæssige omkostninger ved stroke øges over tid; de anslåede årlige omkostninger i EU var 38 mia. euro i 2012, 45 mia. euro i 2015 og 60 mia. euro i 2017, og derfor er stroke og forskning, behandling og rehabilitering på området blevet en europæiske prioritetet, som blandt andet har fået European Stroke Organization (ESO) og patientorganisationen Stroke Alliance For Europe (SAFE) til at skabe det fælles projekt, Stroke Action Plan for Europe (SAP-E) 2018-2030.

Ambitionerne i SAP-E 2018-2030 er høje, fortæller overlæge og professor, Hanne Christensen, Bispebjerg hospital. Målet er ikke blot at mindste antallet af strokes i Europa med 10 procent i løbet af de næste 9 år, men også at løfte behandlinger og rehabilitering i de europæiske lande, hvis kvalitetsniveauer er meget forskellige:

”For det første er strokes et af de sygdomsområder, hvor der er mest videnskabelig evidens for, at præventive indsatser, behandling og rehabilitering har positive effekter for patienternes overlevelse og livskvalitet, og for det andet er der rigtige mange milliarder at spare. Vi sparer penge, hver gang vi behandler en patient, fremfor når vi ikke behandler, hvis bare vi gør de ting, som vi ved virker – uanset om patienterne er en del af arbejdsmarkedet eller udenfor på grund af alder,” siger hun.

Implementeringsfasen

Stroke Action Plan for Europe (SAP-E) 2018-2030 blev lanceret i maj 2018, og går nu ind i sin anden fase, nemlig implementeringsfasen i 52 europæiske lande, der har forpligtiget sig på at ville være med til at nå en række mål inden 2030. Målene er sat på tværs inden for indsatsområderne primær forebyggelse, organisering af ydelser indenfor stroke, håndtering af akut stroke, rehabilitering, sekundær forebyggelse, evaluering af stroke patients outcome og kvalitet i behandling, livet efter et stroke samt prioritering af translationel forskning i strokes. Hanne Christensen, der er valgt til chair for implementering af SAP-E’s mål i de godt 50 lande, siger herom:

”Et så stort fælles sundhedsprojekt er ikke lavet før i Europa, så det er utroligt spændende, om det lykkes at implementere målene i alle disse mange lande. Men jeg er optimistisk for det her er et fælles projekt sammen med de respektive landes ekspertgrupper og patientforeninger. Det er ikke et projekt som er udviklet i en lille gruppe, men et repræsentativt arbejde, som har involveret mange mennesker.”

Udover de syv indsatsområder indgår også fire overordnede mål, nemlig den absolutte reduktion af stroke med 10 procent foruden tre øvrige mål, som tilsiger, at mindst 90 procent af alle strokepatienter skal behandles i specialiserede enheder for strokes, at der skal udvikles en national handleplan for strokes samt fuldt ud implementere, promovere og facilitere nationale strategier for at fremme og lette en sund livsstil, herunder afbødning af miljømæssige skadevirkninger som blandt andet luftforurening og endelig at landene skal implementere, promovere og facilitere nationale strategier overfor socioøkonomiske og uddannelsesmæssige faktorer, der øger risikoen for slagtilfælde:

”Der er store forskelle både mellem lande og inden for lande i forhold til behandling af strokes. For eksempel er vi ifølge Dansk Apopleksi Register i Danmark oppe på, at 95 procenter af vores patienter bliver dette, men i 49 ud af de 52 europæiske lande er man ikke oppe på de 90 procent, og det er rent held, om man kommer ind på et særligt specialiseret sted for stroke. Men de nationale koordinatorer i de 42 lande, som jeg indtil videre har nået tale med, har engagementet omkring at nå vores mål ved hjælp af de redskaber, som SAP-E har udviklet til forbedringer af hele kæden fra forebyggelse til rehabilitering, ” forklarer Hanne Christensen, der tilføjer, at det også er plads til forbedringer i Danmark:

"I Danmark har vi andre udfordringer end målet for behandling på særlige enheder.  Vi mangler en samlet plan for området, en National Stroke Plan, der sætter mål og viser hvor vi bør styrke indsatsen. Men med udgangspunkt i SAP-E er denne under udarbejdelse i regi af Hjernesagen."