- først med nyheder om medicin

"Folketinget er simpelthen nødt til at træde til med en løsning. For denne krise har store konsekvenser for rigtigt mange, der må leve i uvished og uden eventuel behandling, der kan have stor betydning for deres fremtid," siger direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen

84 procent af demensudredninger overholdt ikke retningslinierne

Danske Regioner droppede for nylig samarbejdet med landets største udbyder af privat demensudredning, Demensudredning Danmark, da det viste sig at 84 procent af deres udredninger ikke fulgte Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer.

Samarbejdet stoppede på baggrund af en journalaudit, der også viste, at neuropsykologiske undersøgelser og lumbal punktur i udredningerne ikke var noget der blev brugt i almindeligt omfang.  

Regionernes opsigelse 28. oktober af samarbejdet med den private leverandør har blandt andet den konsekvens, at de flere end 3.000 patienter, der allerede er blevet udredt hos Demensudredning Danmark, nu med god grund kan være usikre på kvaliteten i deres udredning. Samtidig med, at de 200-300 mennesker, der var under udredning for demens, har fået afbrudt deres forløb.

Men ophævelsen af samarbejdet var velbegrundet ifølge Danske Regioner, som forklarer:

”En journalaudit viste, at en del af udredningerne ikke opfyldte Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer, som vores kontrakt bygger på. Vores faglige eksperter fandt, at Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer ikke var fulgt i 84 procent af udredningerne, mens Demensudredning Danmarks cheflæge fandt, at det var i 29 procent af udredningerne. Begge dele er for Danske Regioner en overraskende høj andel, som også er et klart brud på kontrakten. Overskridelsen har forskellige karakterer og er vurderet af lægefaglige eksperter inden for demensområdet. Generelt kan det siges, at der har været en meget lav andel af tværfaglighed i udredningerne og at der i lav grad er anvendt neuropsykologiske undersøgelser og lumbalapunktur i udredningerne," lyder det.

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, kalder sagen alvorlig. Både for de patienter, som var midt i et udredningsforløb, men også for de patienter, som angiveligt er blevet færdigudredt af Demensudredning Danmark: 

”At blive udredt for demens er jo ikke det samme som, at det lige netop er demens, man lider af. En tilsyneladende demens kan dække over andre alvorlige og måske ligefrem akut behandlingskrævende sygdom, som man måske her har overset. Omvendt kan der være mennesker, som ikke har fået den demensdiagnose, de burde have haft, og som derfor ikke har fået den hjælp, som de retteligen burde have haft. Men herudover er det jo også meget alvorligt og en akut krise for de patienter, der måske netop har fået stillet en demensdiagnose hos denne private demensudredning - og ikke mindst for de patienter som lige nu var under udredning.”

Mistænkt gennem længere tid

Danske Regioner har gennem længere tid mistænkt den private leverandør, som har haft demensklinikker både på Sjælland og Jylland for kvalitetssvigt, hvor Danske Regioner allerede i 2019 indledte en dialog om kvalitet i udredningerne. Herefter sendte man en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed i januar 2020, og suspenderede samtidig aftalerne med den private leverandør. Styrelsen for Patientsikkerhed svarede i juni 2020, at de ikke anså patientsikkerheden for at være i fare. Herefter genoptog Danske Regioner dialogen og ophævede suspensionen. Der har siden været en løbende dialog, og den 14. april 2021 blev parterne enige om en faglig gennemgang af journaler, som blev iværksat herefter i regi af Regionernes Kvalitetsorganisation med deltagelse af lægefaglige eksperter og i form af journalaudits. Og det er denne journalgennemgangen, som har ført til at Danske Regioner har ophævet aftalen med Demensudredning Danmark. 

Om den to år lange jagt på et retvisende billede af kvaliteten hos den private udbyder forklarer Danske Regioner:

”Danske Regioner har som udgangspunkt et ønske om et godt samarbejde med de private leverandører til gavn for patienterne. I denne sag, hvor der har været et komplekst forløb, har vi gennem dialog forsøgt at forbedre de forhold, som er fundet problematiske. Der er desværre dukket flere problematiske forhold op i forbindelse med, at Danske Regioner løbende har fået mere viden og indsigt i sagen. Sidst og mest afgørende i forbindelse med rapporten fra journalaudit.” 

I Styrelsen for Patientsikkerhed, som i juni 2020 besvarede Danske Regioners bekymringsskrivelse med, at man ikke anså patientsikkerheden for at være i fare, forklarer man i dag om sin afgørelse fra dengang: 

”Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede i 2020, at sagen handlede om, hvorvidt Demensudredning Danmark levede op til det kvalitetsniveau, Danske Regioner efterspurgte, og der var i de forelagte og indhentede oplysninger ikke noget, der indikerede, at der var risiko for patientsikkerheden – og derfor var der ikke grundlag for en tilsynssag. Styrelsen foreslog netop, at Danske Regioner fik lavet journalauditeringer for at undersøge, om kvaliteten levede op til de efterspurgte krav, hvilket Danske Regioner nu har gjort,” forklarer Styrelsen, der fastslår, at kvaliteten er regionernes ansvar, også når de udliciterer opgaver til private firmaer, mens man i Styrelsen for patientsikkerhed har ansvar i forhold til, hvorvidt patienternes sikkerhed er i fare, hvilket man ikke mente den var,  hvorfor man heller ikke fortryder sin tidligere afgørelse:

"Nej, det gør vi ikke. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede i 2020, at sagen handlede om, hvorvidt Demensudredning Danmark levede op til det kvalitetsniveau, Danske Regioner efterspurgte, og der var i de forelagte og indhentede oplysninger ikke noget, der indikerede, at der var risiko for patientsikkerheden – og derfor var der ikke grundlag for en tilsynssag."

Øget trængsel på offentlige klinikker

Danske Regioner er i dag enig med Styrelsen for Patientsikkerhed om, at patienterne godt kan have været uden for fare, selvom der ikke er tale om god kvalitet: 

”Når Danske Regioner fremsendte en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed i januar 2020, var det, fordi vi ønskede styrelsens vurdering i forhold til patientsikkerheden. Styrelsen kom med sin vurdering i juni 2020, og kom frem til, at patienterne ikke har været udsat for fare. Det er vi glade for, men vil samtidig påpege, at styrelsen ikke forholder sig til, om kvaliteten af udredningerne og behandling er god eller ej,” anfører Danske Regioner, der nu står foran et større oprydningsarbejde i forhold til Demensudredning Danmarks tidligere, nuværende og ellers planlagte patienter.

Men lukningen af samarbejdet med Demensudredning Danmark, giver desuden nu også øget trængsel på landets offentlige demensklinikker ifølge professor, Gunhild Waldemar, Rigshospitalet: 

”Der vil nu være andre offentlige klinikker, som nu tager sig af Demensudredning Danmarks patienter. Men det er klart, at dette vil være et yderligere pres på klinikkerne, som fortsat er ramte af sygeplejerskernes strejke og af covid-19. Det er min vurdering, at regionerne vil være nødt til at opruste de eksisterende demensklinikker, så kapacitet og effektivitet kan øges. Demensudredning Danmark stod for næsten 10 procent af den samlede udredning for demens i Danmark, så det er klart, at det nu fremover er stadigt sværere og sværere at udrede tilstrækkeligt mange. Også set i lyset af at antallet af mennesker med demens er stigende,” forklarer Gunhild Waldemar, der fortsætter: 

"Sagen dokumenterer, at udredning af demens er et skrøbeligt område, som kræver et stort omfang af komplekse samarbejder på tværs af specialer og sektorer. Det er bestemt ikke det nemmeste område at udlicitere til private aktører, og jeg tænker, at det må være svært at være en privat spiller på det her område."

At demensområdet er kompliceret er Danske Regioner ikke uenig i, og man oplyser, at man nu har aftalt med Sundhed Danmark, som er brancheforening for privathospitalerne og forhandlingspart på området, at der nu konkret skal ses nærmere på aftalerne for demensudredning og behandling, hvis der er andre private leverandører, der ønsker aftale på området: 

”Samtidig indledes der dialog om, hvad der kan læres af sagen, og hvorvidt det skal medføre konkrete ændringer i vores fælles aftaler og forståelse. Danske Regioner vil desuden overveje, om journalaudit kan anvendes tidligere, hvis der skulle komme en anden sag, hvor der er uenighed om kvaliteten i arbejdet. Danske Regioner vurderer løbende den kvalitetsopfølgning, som udføres, ” forklarer Danske Regioner, der har lovet at hjælpe såvel de patienter, som allerede er blevet udredt og/eller behandlet hos Demensudredning Danmark, som de patienter der netop var eller skulle i udredning eller behandling hos Demensudredning Danmark.

 I Alzheimerforeningen forventer, direktør Nis Peter Nissen, at ventetiderne på demensudredning i regionerne vil stige:

”Ventetiderne på demensudredning er allerede i dag alt for lang. I det offentlige er ventetiderne nogle steder på helt op til et år - på trods af et lovkrav om udredning inden for 30 dage. Folketinget er derfor simpelthen nødt til at træde til med en løsning. For denne krise har store konsekvenser for rigtigt mange, der må leve i uvished og uden eventuel behandling, der kan have stor betydning for deres fremtid."

 

Sundhedskultur

  • Chefredaktører
   Kristian Lund
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nina Vedel-Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nordisk annoncedirektør
   Marianne Østergaard Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Adresse

   Schæffergården
   Jægersborg Alle 166
   2820 Gentofte
   CVR: 37 21 28 22

   Kontakt

   Annoncer
   Kontaktinfo
   Abonnement
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
   Bo Karl Christensen, redaktionsleder
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
   Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Hani Abu-Khalil - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Anne Westh - allround
   Hanna Sigga Madslund - allround
   Stephanie Hollender - allround
   Thomas Telving - allround

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Annoncekonsulent
   Helle Hviid
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Research
   Birgitte Gether