Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Losartan er sikker men ikke umiddelbart effektiv mod mild til moderat Alzheimers sygdom

Et års behandling med losartan var veltolereret men ikke effektiv til at reducere raten af ​​hjernesvind hos personer med klinisk diagnosticeret mild til moderat Alzheimers sygdom.

Det viser nyt randomiseret, placebo-kontrolleret fase II-studie publiceret i tidsskriftet The Lancet Neurology.

I studiet fik 211 deltagere tilfældigt tildelt behandling med losartan (n=105) eller placebo (n=106). Ud af 197 (93 procent) deltagere, der gennemførte undersøgelsen, havde 171 (81 procent) fuldstændige primære resultatdata.

Den gennemsnitlige reduktion af hjernevolumen (BSI) var 19,1 ml (SD 10,3) i losartangruppen og 20,0 ml (10,8) i placebogruppen. Forskellen i total volumenreduktion mellem grupperne var –2·29 ml (95 % CI –6,46 til 0,89; p=0,14).

Antallet af bivirkninger var lave (22 tilfælde i losartangruppen og 20 i placebogruppen) uden signifikante forskelle mellem behandlingsgrupperne. Der var dog ét behandlingsrelateret dødsfald pr. behandlingsgruppe.

”Yderligere forskning er nødvendig for at vurdere den potentielle terapeutiske fordel ved at behandle patienter med lettere kognitiv svækkelse tidligere eller ved længere behandlingsperioder,” konkluderer forskerne.