Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Genindlæggelser på grund af infektion tager hårdt på demente

EAN: Mange demente genindlægges, og det sker især på grund af infektioner. Der er behov for bedre forebyggelse og behandling af infektioner hos personer med demens, og desuden bør der sikres en mere vellykket overgang fra hospitalet til kommunerne, mener danske forskere.

Janet Janbek fra Rigshospitalets Neurocenter præsenterede det danske studie ved en ePresentation ved EAN Virtual 2021, og der er tale om et landsdækkende og registerbaseret kohorte-studie foretaget i samarbejde mellem Institut for Klinisk Mikrobiologi og Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet og Aarhus Universitet.

Genindlæggelser øger risikoen for negative sundhedsmæssige følgevirkninger hos patienter med demens, og da genindlæggelser for infektion kun er sparsomt beskrevet i litteraturen, ønskede forskerne at undersøge og beskrive genindlæggelses-risici hos patienter med demens versus hos patinter uden demens, ligesom de søgte at klarlægge typer af infektioner og årsagerne til genindlæggelserne.

Janet Janbek konkluderede i sin præsentation:

”Studiet understreger byrden af genindlæggelser på grund af infektioner, og vi håber at resultaterne af studiet kan være med til at danne udgangspunkt for forebyggende initiativer.”

Studiets kohorte består af ældre patienter (+65 år) med akutte indlæggelser på hospitaler for infektioner i Danmark i perioden fra 1. januar 2000 og frem. Man har set på genindlæggelser efter henholdsvis syv dage, 30 dage og 90 dage og på patienter med demens versus patienter uden demens, og desuden på årsagen til de infektioner, som patienterne blev indlagt med.

Der var i alt 789.732 index-indlæggelser (421.133 personer var i alt inkluderet i studiet). Der var i alt i 55.303 genindlæggelser efter syv dage og 78.732 dødsfald.  Syv-dages genindlæggelser var øget for alle aldersgrupper og var størst hos kvinderne. Der var størst risiko for genindlæggelse hos patienter med demens i de yngre aldersgrupper med alle infektioner, ligesom genindlæggelses-årsagen oftest var på grund af infektion og dehydrering.