Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Eksperimentelt antistof linkes til vedvarende negativ PET-scanning for amyloid

AAN: Det eksperimentelle præparat, antistoffet Ban2401, synes i foreløbig analyse hurtigt at kunne fremkalde reduktion af hjerneamyloid uden en høj forekomst af myloidrelaterede billedbehandlingsabnormiteter aflæst på PET-scanning, (ARIA-E).

Det humaniserede monoklonale antistof, der binder selektivt til de toksiske aggregerede former for amyloid beta i hjernen, BAN2401, (Lecanemab) har i tidligere fase 2 forsøg - BAN2401-G000-201-studiet - mod tidlig Alzheimers sygdom vist effekt i form af en doseafhængig, men markant reduktion af samlet amyloid beta i hjernen, langsommere klinisk forværring samt god tolerabilitet. Den potentielle sygdomsmodificerende virkning af BAN2401 er desuden tidligere også blevet fremvist med positive effekter på neurodegenerative biomarkører i cerebrospinalvæske (CSF) såsom neurogranin, total-tau, phospho-tau og neurofilament lysprotein.

Nu viser præliminære data fra en open label forlængelse (OLE) af studiet, at 10 mg/kg BAN2401 to gange om ugen hurtigt reducerer hjerneamyloid hos patienter med tidlig Alzheimers sygdom så tidligt som tre måneder efter behandlingsstart samt, at præparatet fortsat har effekt ved måned 12. Resultaterne blev præsenteret af ph.d. Chad Swanson og administrerende direktør for lægemiddelvirksomheden Eisai’s neurologiske business Group, ved sessionen Aging and Dementia på AAN 2021. 

Evaluering af foreløbige fund

Forlængelsesstudiet har til formål at evaluere foreløbige fund for BAN2401 i forhold til en vurdering af mulig fremkomst af ARIA-E abnormaliteter målt på PET-scanning ved en dosering bestående af 10 mg/kg intravenøst to gange om ugen i op til 24 måneder. Alle forsøgspersoner skulle være amyloid-positive ved baseline i kernestudiet baseret på positron-emissions-tomografi (PET) visuel læsning eller målt via den neurodegenerative biomarkør i cerebrospinalvæsken (CSF).  

180 forsøgspersoner i alt er blevet doseret i OLE-studiet, hvoraf 143 forsøgspersoner har bidraget til det nuværende OLE-longtitudinale PET-dataset (Core allokation: placebo: 45; 10 mg/kg månedligt: ​​60; 10 mg/kg hver anden uge: 38), som således også rummer placebobehandlede patienter fra OLE.

”Reduktioner syntes at være afhængige af Core-behandling, idet Core placebo-behandlede forsøgspersoner viste en model-estimeret reduktion på PET SUVr på henholdsvis -0,08, -0,17 og -0,33 efter 3, 6 og 12 måneder. Reduktionerne for Core BAN2401-behandlede forsøgspersoner var lavere i løbet af det 12-måneders OLE-tidsforløb, afhængigt af startende OLE-baseline PET SUVr-værdier. I OLE har 14/180 (7,8 procent) doserede forsøgspersoner på tværs af alle Core-behandlingsgrupper haft ARIA-E til dato. ARIA-E forekom hos 8,9 procent hos Core placebo-behandlede patienter, som alle var ApoE4 +,” skiver forskerne i abstraktet, hvor de samlet konkluderer:

”I denne indledende analyse reducerede 10 mg/kg BAN2401 to gange om ugen hurtigt hjerneamyloid hos Core placebo-behandlede forsøgspersoner så tidligt som 3 måneder med fortsat reduktion over 12 måneders behandling i OLE. Disse fund antyder, at 10 mg/kg to gange om ugen BAN2401 kan initieres ved behandlingens begyndelse for at fremkalde hurtig reduktion af hjerneamyloid med relativt lav forekomst af ARIA-E. ”