Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Donanemab forsinker udviklingen af ​​Alzheimers i fase II-forsøg

Donanemab fjerner amyloidplaque og nedsætter kognitiv tilbagegang, fremgår det af Eli Lillys netop offentliggjorte fase II-studie TRAILBLAZER-ALZ, som er den første undersøgelse, der screener og indrullerer patienter ud fra deres tau-patologi.

Hos patienter med tidlig Alzheimers sygdom resulterede donanemab i en bedre sammensat score for kognition og for evnen til at udføre dagligdags aktiviteter efter 76 uger end placebo, mens resultaterne for sekundære resultater var mere blandede, fremgår det af Eli Lillys studie, som netop er publiceret i New England Journal of Medicine.

Gennem de seneste år er flere lægemidler rettet mod beta-amyloid mislykkedes i kliniske forsøg, men donanemab er ifølge producenten anderledes, idet præparatet er rettet mod beta-amyloid N3pG, hvilket skulle bevirke høje niveauer af amyloidplaque-udvaskning i hjerne og således give patienterne en opbremsning af tau-ophobning på tværs af centrale hjerneområder.

Daniel Skovronsky, MD, læge og forskningschef og præsident for Lilly Research Laboratories siger i forbindelse med offentliggørelsen af studiet:

"Vi er sikre på resultaterne af TRAILBLAZER-ALZ-undersøgelsen. Dette er det første senfase forsøg i Alzheimers sygdom, der opfylder sit primære endepunkt ved den primære analyse. Donanemab har potentialet til at blive en meget vigtig behandling for Alzheimers sygdom. Vi var glade for ikke kun at være i stand til at sænke tilbagegang i kognition og funktion, men også øge en meget betydelig udvaskning af amyloidplaques samt påvirke til en langsommere spredning af tau-patologi. Konstellationen af ​​kliniske resultater og biomarkørresultater indikerer potentialet for langvarig sygdomsændring."

Et kendetegn ved Alzheimers sygdom er akkumulering af amyloid-β (Aβ) peptid. Donanemab, er et antistof, som retter sig mod en modificeret form for deponeret Aβ ifølge forskerne bag studiet, som gennemførte deres fase 2 forsøg blandt patienter med tidlig symptomatisk Alzheimers sygdom og som fremviste tau- og amyloidaflejring på positronemissionstomografi (PET).

Patienter blev fase II-studiet randomiseret til enten intravenøs placebo hver fjerde uge eller donanemab i form af 700 mg ved de første tre doser og herefter en dose på 1400 mg begge grupper i op til 76 uger.

Det primære outcome var ændringen fra baseline i scoren på den Integrerede Alzheimers sygdomsklassificeringsskala (iADRS; interval, 0 til 144, med en lavere score, der indikerer større kognitiv og funktionel svækkelse) efter 76 uger. Sekundære outcomes inkluderede ændringen i scorer på Dementia Rating Scale–Sum of Boxes (CDR-SB), ændringer i scoren på den kliniske 13-item cognitive subscale fra Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-Cog13), scoren på Alzheimer’s Disease Cooperative Study–Instrumental Activities of Daily Living Inventory (ADCS-iADL), og scoren på Mini–Mental State Examination (MMSE) samt ændringer i amyloid og tau byrden dokumenteret ved PET.

Signifikant forskel inden for et år

I alt blev 257 patienter indrulleret i studiet. 131 fik tildelt donanemab og 126 placebo. Baseline iADRS-score var 106 i begge grupper. Ændringen fra baseline i iADRS-score efter 76 uger var -6,86 med donanemab og -10,06 med placebo (forskel, 3,20; 95 procent konfidensinterval, 0,12 til 6,27; P = 0,04). Resultaterne for de fleste sekundære outcomes viste ingen væsentlig forskelle. Efter 76 uger var reduktionen i niveauet af amyloidplaque og den globale tau-belastning henholdsvis 85,06 centiloider og 0,01 større med donanemab end med placebo.

Læge, direktør for Memory and Aging Program og Department of Neurology, Butler Hospital og medforfatter på studiet, Stephen P. Salloway siger om resultaterne:

"Som kliniker og forsker er jeg især opmuntret af den betydelige plaquesænkning og opbremsning af klinisk tilbagegang i kraft af donanemab.”

Og selv skriver Eli Lilly i en pressemeddelelse blandt andet:

”Efter 76 uger sammenlignet med baseline, gav behandlingen med donanemab et fald på 32 procent sammenlignet med placebo målt ved iADRS, hvilket var statistisk signifikant. Så tidligt som ni måneder (36 uger) efter behandlingsstart blev der observeret en signifikant forskel i fald ved iADRS. Derudover opnåede 40 procent af de deltagere, der blev behandlet med donanemab, amyloid-negativitet så tidligt som seks måneder efter behandlingsstart, og 68 procent nåede dette mål i løbet af 18 måneder.”

Og fra blandt andre Liana G. Apostolova, læge ved Indiana University (IU) som også er medforfatter til studiet lyder det i samme pressemeddelse:

"Tau er i stigende grad blevet valideret som en prediktiv biomarkør for Alzheimers sygdomsprogression, som vist igen i dette forsøg, En vigtig indsigt i resultaterne fra TRAILBLAZER-ALZ-undersøgelsen er, at donanemab ikke kun reducerede mængden af ​​amyloidaflejring signifikant hos disse patienter, men også nedsatte den kliniske progression af sygdommen, hvilket tyder på, at dette kunne være en sygdomsmodificerende terapi. Vi tror på disse amyloid- og tau-billeddata danner grundlaget for præcisionsmedicinsk behandling af Alzheimers sygdom. "

Ifølge Eli Lillly var donemab’s sikkerhedsprofil i fase.2 forsøget den samme, som blev vist i fase 1 forsøget, hvis data viste amyloidrelaterede cerebrale ødemer (ARIA-E) hos 26,7 procent i behandlingsarmen med en overordnet incidens på 6.1 procent. Hertil kom at mikroblødninger, (ARIA-H) optrådte hos 7,6 procent, 10.7 procent fik kvalme og i alt 30,5 procent af patienterne i behandlingsarmen afbrød behandling på grund af bivirkninger. Patienter som afbrød behandling var dog tilladt at fortsætte i forsøget.

”Der er behov for større forsøg for at undersøge effekten og sikkerheden af ​​donanemab ved Alzheimers sygdom, ” konkluderer forskerne bag studiet.