Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Lovende resultater med risdiplam mod SMA op til 60 år

Forsøgsmedicinen risdiplam forbedrer den motoriske funktion markant efter 24 måneders behandling af personer mellem to og 25 år med type 2 eller 3 spinal muskelatrofi (SMA).

Det antyder resultater fra del 1 af SUNFISH-forsøget, der netop er præsenterer på den virtuelle Cure SMA-årskonference, 8.-12. Juni, 2020. Resultaterne af en sonderende effektanalyse viser, at risdiplam signifikant forbedrede motorisk funktion efter 24 måneders behandling sammenlignet med historiske data. Derudover viste foreløbige 12-måneders data fra JEWELFISH, der er et forsøg med alle typer SMA hos personer fra seks måneder til 60 år, som tidligere er blevet behandlet med andre SMA-terapier, at behandling med risdiplam førte til en hurtig og vedvarende stigning i SMN-proteinniveauer. Ingen nye sikkerhedssignaler blev observeret, og den samlede bivirkningsprofil var i overensstemmelse med den hos behandlingsnaive patienter.

"Disse 24 måneders effektdata er vigtige, da de er i overensstemmelse med de medicinsk meningsfulde resultater, vi så efter et år i del 2 af SUNFISH-undersøgelsen, designet til at repræsentere en bred SMA-befolkning i den virkelige verden," siger læge Levi Garraway, der er Roche's Chief Medical Officer og chef for global produktudvikling.

"Vi er også opmuntrede af at se en stigning i SMN-proteinniveauer i både SUNFISH Part 1- og JEWELFISH-studierne. Disse data forstærker risdiplams potentiale til at gøre en reel forskel i livet for de mange mennesker, der lever med SMA."

SUNFISH er en stor (n = 231) global todelt undersøgelse hos børn og voksne. SUNFISH del 1 (n = 51) inkluderer en bred patientpopulation, der spænder fra personer, der ikke er i stand til at sidde, til dem, der er i stand til at gå, såvel som personer med skoliose eller ledkontrakter.

Den sonderende effektivitetsanalyse af del 1 i SUNFISH-undersøgelsen vurderede motorfunktionen ved hjælp af MFM-skalaen. MFM er en valideret skala, der bruges til at evaluere fin- og grovmotorisk funktion hos mennesker med neurologiske lidelser, herunder SMA. Den vurderer forskellige motoriske funktioner fra at stå og gå igennem til brug af hænder og fingre. I en vægtet analyse, der sammenlignede resultaterne med en robust historisk komparator-kohort, var MFM's samlede ændring fra baseline ved måned 24 større hos patienter, der fik risdiplam (3,99 point forskel (95% CI: 2,34, 5,65) p <0,0001).

Resultaterne viste også, at behandling med risdiplam førte til en to gange median stigning i SMN-proteinniveauer i blodet efter fire uger, som blev opretholdt i mindst 24 måneder. Dette er i overensstemmelse med tidligere rapporterede resultater gennem 12 måneders behandling. SMN-protein findes i hele kroppen og er vigtig for at opretholde sunde motoriske neuroner, der overfører bevægelsessignaler fra det centrale nervesystem til musklerne.

De mest almindelige bivirkninger i del 1 af SUNFISH-undersøgelsen var feber (pyreksi; 55%), hoste (35%), opkast (33%), infektioner i de øvre luftveje (31%), forkølelse (nasopharyngitis; 24%) og ondt i halsen (oropharyngeal smerte; 22%). Den mest almindelige alvorlige bivirkning, der forekom hos tre af de 51 patienter, der blev udsat for risdiplam, var lungebetændelse. Indtil videre har der ikke været nogen behandlingsrelaterede sikkerhedsfund, der førte til abstinens.

Tilmelding til JEWELFISH-undersøgelsen, der vurderer sikkerhed og farmakodynamiske resultater hos tidligere behandlede patienter med SMA, der nu modtager risdiplam, er afsluttet (n = 174). Blandt patienterne, der afsluttede 12 måneders behandling med risdiplam, blev der observeret en to gange stigning i SMN-protein versus basislinje (n = 18). En tidlig vurdering af sikkerheden viste en konsistent sikkerhedsprofil sammenlignet med behandlingsnaive patienter.

Af de 174 tilmeldte patienter blev 76 tidligere behandlet med nusinersen og 14 med onasemnogene abeparvovec. De resterende 83 patienter var blevet behandlet med forbindelser, som derefter blev udviklet af Roche.

De mest almindelige bivirkninger var øvre luftvejsinfektioner (13%), hovedpine (12%), feber (8%), diarré (8%), nasopharyngitis (7%) og kvalme (7%). Indtil videre har der ikke været nogen lægemiddelrelaterede bivirkninger, der førte til tilbagetrækning fra JEWELFISH-forsøget, og den samlede bivirkningsprofil svarer til den, der blev observeret i risdiplam-forsøg hos patienter, der ikke tidligere blev behandlet med en SMA-målrettet terapi.