Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Neurologer fra hele verden går sammen om at forstå covid-19

Næsten 500 neurologiske afdelinger, klinikker og forskningsenheder fra hele verden danner nu en ny organisation, som skal koordinere og styrke forståelse og forskning i coronavirus' betydning for neurologiske sygdomme.

Siden udbruddet af coronavirus i december 2019 er der blevet rapporteret neurologiske symptomer forbundet med covid-19 spændende fra for eksempel milde hovedpiner, myalgi og træthed til tromboser, aneurysmer, krampeanfald, og Guillain-Barré.

Ifølge en gruppe internationale forskere, som står bag artiklen NeuroCOVID: it’s time to join forces globally i fagtidsskriftet, The Lancet, svinger de nuværende data for prævalensrater for neurologiske symptomer i forbindelse med covid-19 fra seks procent til 84 procent.

Og det er blandt andet denne usikkerhed, som nu resulterer i et nyt globalt neurologisk Covid-19 netværk, Global Consortium Studies of Neurological Dysfunction COVID-19 (GCS-NeuroCOVID), som ifølge forfatterne, skal være med til at fastlægge den korrekte prævalens, de underliggende mekanismer bag neurologiske symptomer hos covid-19 patienter. De to vigtigste konkurrerende hypoteser om neurologiske symptomer hos covid-19 patienter er lige nu baseret på teorierne om, at symptomerne enten skyldes neurotropisme og direkte invasion af SARS-CoV-2 i CNS, eller at symptomerne skyldes indirekte mekanismer medieret af cytokinstormen induceret af systemisk SARS-CoV-2-infektionen:

”Der er allerede opstået mange globale initiativer for at forsøge at adressere disse kritiske spørgsmål. Men den hurtige og parallelle implementering af disse initiativer i en pandemi har resulteret i uoverensstemmende dataelementer og definitioner af neurologiske symptomer og tegn. Desuden kan den fragmenterede videnskabelige tilgange og overlappende organisationer, hvor forskningscentre kan bidrage med data til flere forskellige registre, øge risikoen for at samme data optræder forskellige steder, dobbelt tælling, i fremtidige metaanalyse. Alle af disse faktorer truer det videnskabelige stringens og udbyttet af disse kombinerede globale indsatser,” argumenterer forskerne.

Det nye globale neurologisk covid-19 netværk, Global Consortium Studies of Neurological Dysfunction COVID-19 (GCS-NeuroCOVID), der er støttet af  European Academy of Neurology (EAN) og Neurocritical Care Society (NCS) har som vigtig prioritet at udvikle konsensus og harmonisering af dataelementer med ensartede definitioner gennem sine nu 473 forskellige samarbejdspartnere og websteder fordelt på alle kontinenter.