Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Søvnløshed kan behandles over internettet

Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi for insomni (CBT-i) forbedrer markant søvnkvaliteten og en række andre søvnvariable hos teenagere med insomni og komorbide psykiatriske lidelser. Samtidigt reducerer behandlingen symptomerne på visse psykiatriske lidelser.

Det viser resultaterne af et studie, som psykologen Lie Åslund fra Karolinska Institutet i Stockholm præsenterede fredag den 28. maj på Nordic Sleep Conference i Helsinki.

Det ikke-randomiserede studie omfattede 21 patienter (13-17 år), hvoraf 16 havde lidt af insomni i mere end et år. Alle patienterne havde derudover mindst én psykiatrisk diagnose, hvoraf ADHD, depression og angst var de mest hyppige. Interventionen bestod af syv moduler CBT-i, som var tilpasset aldersgruppen og blev udført over internettet. Studiets primære endepunkt var graden af insomni, hvilket blev målt ved hjælp af Insomnia Severity Index (ISI). Sekundære endepunkter var andre søvnvariable samt psykiatriske symptomer. Alle variable blev evalueret ved baseline, efter behandling og ved fire måneders follow-up.

Forsøgsdeltagerne gennemførte i gennemsnit 4,48 moduler, og 67 procent af deltagerne gennemførte mindst fire moduler, hvilket blev betragtet som fuldført. Efter behandlingen havde 48 procent af deltagerne opnået en klinisk signifikant respons på mindst otte ISI-point, mens 52 procent var i bedring med et positivt respons på under otte point. Ved follow-up var de tilsvarende tal 52 og 67 procent. De sekundære søvnvariable blev evalueret statistisk fra baseline til follow-up ved hjælp af en lineær blandet effekt-model (LMEM). Her viste resultaterne markante forbedringer (d=1,01-1,06) for søvneffektivitet (SE), tid til indsovning (SOL) og søvnkvalitet (SQ). Der var ingen signifikant effekt på total søvntid (TST).

Samme metode blev brugt til at opgøre effekten på de komorbide psykiatriske lidelser. Her var der kun markant forbedring på obsessiv-kompulsiv adfærd (d=0,87), mens der var moderate positive effekter (d=0,53-0,68) på depressive symptomer, interpersonel sensitivitet, paranoide vrangforestillinger og psykoticisme. Der var ingen signifikant effekt på de øvrige psykiatriske lidelser.

Ifølge Lie Åslund tyder undersøgelsen på, at internetbaseret CBT-i kan anvendes til behandling af teenagere, men at det er nødvendigt at udføre større randomiserede forsøg for at verificere resultaterne. Resultaterne, hun præsenterede ved søvnkonferencen i Helsinki er desuden offentliggjort i tidsskriftet Clinical Child Psychology and Psychiatry.