Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

B-celledepleterende behandling påvirker immunrespons efter covid-19

Voksne MS-patienter i B-celledepleterende behandling udviser færre antistoffer efter overstået covid-19-sygdom, viser nyt studie.

Forskere fra Holland har undersøgt forekomsten af SARS-CoV-2-antistoffer i en kohorte på 546 MS-patienter fra MS Centeret Amsterdam, for at evaluere asymptomatiske infektioner og immunologiske reaktioner på Covid-19 hos MS-patienter.

Studiet er netop er offentliggjort i JAMA Neurology, og af artiklen fremgår det, at man fandt  SARS-CoV-2-antistoffer hos 64 patienter (11,7%), hvoraf 35 patienter oplevede Covid-19, som desuden blev fastslået ved en PCR-test. Af patienterne, som testede positive for smitte ved PCR, testede 4 (11%) negative for SARS-CoV-2-antistoffer.

405 af studiets 546 deltagere modtog sygdomsmodificerende behandling (74,2%), og blandt disse var SARS-CoV-2-antistoffer mindre udbredt hos patienter, der bruger injicerbare lægemidler (interferon β og glatirameracetat) end hos patienter der modtog andre behandlinger (3 af 69 [4%] mod 44 af 336 [13,1%]; P = 0,04 ). 

Det mediane SARS-CoV-2-antistofrespons hos patienter behandlet med ocrelizumab var lavere sammenlignet med andre patienter (0,2 [interkvartilt interval, 0,1-0,4] nOD versus 2,5 [interkvartilområde, 0,6-2,5] nOD; P <.001)

Alle patienter, der tog ocrelizumab, blev udtømt for B-celler mediant 2,5 (0-41) dage før antistofresponset blev målt. Ingen af ​​disse patienter oplevede hypogammaglobulinæmi på det tidspunkt.

Ifølge studiet oplevede 14 procent af de MS patienter, som testede positive for antistoffer, ingen symptomer på Covid-19, hvilket ifølge forskerne er sammenligneligt med rapporteret 17% i den generelle befolkning:

”Det hyppigst rapporterede symptom hos de positive for SARS-CoV-2-antistoffer var tab af smags- og/eller lugtesans (30 ud af 64 patienter [47%]), mens kun 14 ud af 482 patienter (2,9%) uden SARS-CoV- 2 antistoffer rapporterede disse symptomer,” fremgår det af studiet.

I ugen efter blodprøvetagning udfyldte patienterne digitale spørgeskemaer om data, aktuelle MS-klager og COVID-19 symptomer. Andre MS-specifikke data blev hentet fra de medicinske journaler.  Procentdelen af patienter, der var asymptomatiske i undersøgelsen, kan dog være underrepræsenteret, skriver forskerne:

”Måske har patienter været mere villige til at deltage i denne undersøgelse efter at have oplevet symptomer, der passer til COVID-19,” skriver forskerne, der også påpeger den relativt lave procentdel af patienter, der var SARS-CoV-2 positive. Men selv med disse forbehold mener forskerne at kunne konkludere:

”Alligevel var vi i stand til at vise et lavere antistofrespons hos patiente, som var depleteret for B-celler. Vores data indikerer, at depletering af B-celler kan påvirke produktion af SARS-CoV-2-antistof hos patienter med MS. Dette har vigtige konsekvenser for humoral immunitet efter COVID-19-infektion og muligvis vaccination.”