Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicinFemårsdata: Aimovig viser god effekt og sikkerhed hos patienter med episodisk migræne

EAN: CGRP-hæmmeren Aimovig (erenumab) viser konsekvent og vedvarende effekt hos patienter med periodisk migræne i det første langtidsstudie af effekt og sikkerhed ved behandlingen.

Studiet blev præsenteret søndag ved EAN Virtual 2021 af professor Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet.

Aimovig, som blev standarbehandling i Danmark for to år side, har i tidligere studier med kortere opfølgning demonstreret en signifikant reduktion af frekvensen af migræne, men langtidsdata har hidtil ikke eksisteret. I det nye open label-opfølgningsstudie har forskerne undersøgt effekt og sikkerhed over en femårig periode, hvor deltagerne efter en 12-ugers placebokontrolleret dobbeltblændet behandlingsperiode fortsatte med at modtage erenumab 70 mg. hver fjerde uge i to år. I alt 383 patienter blev indrulleret i opfølgningsstudiet, og efter to år blev dosis øget til 140 mg hver fjerde uge. 214 patienter gennemførte den femårige periode, og 138 patienter havde effektdata i uge 268, som danner grundlag for denne analyse.

Baseline i studiet var de fire uger, der gik forud for den første behandlingsdag i den femårige periode, og i forhold til baseline opnåede tre ud af fire patienter fem points reduktion i deres HIT-6-score. I gennemsnit reducerede deltagerne antallet af dage med migræne med ti dage om året fra en gennemsnitlig baseline på 59 årlige dage med migræne. 

Der blev ikke observeret nye bivirkninger ved behandlingen, og sikkerheden for de patienter, som blev øget til 140 mg. var sammenlignelig med den, man observerede hos patienter, der fik erenumab 70 mg i den randomiserede fase af studiet.

Aimovig (erenumab) er godkendt i Europa i juni 2018. I Danmark blev behandlingen i april 2019 anbefalet som standardbehandling til nogle af de hårdest ramte migrænikere. Gruppen af patienter, som er kandidater til behandlingen, har hovedpine mindst 15 dage om måneden heraf mindst otte med migræne – og de har tidligere oplevet behandlingssvigt med to andre behandlinger, nemlig et blodtrykssænkende præparat og et middel mod epilepsi.

 Studiet blev i april i år publiceret i tidsskriftet Neurology.