Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Nogle unge med epilepsi mere impulsive end andre

Unge med juvenil myeklon epilepsi (JME) har en række fælles personlighedstræk. Blandt andet er de mere risikosøgende, end deres jævnaldrende, tyder en ny norsk doktorafhandling på.

JME udgør omkring otte procent af alle epilepsier og rammer børn og unge; typisk i 15-16 års-alderen. Sygdommen viser sig især ved anfald, hvor man har ryk i musklerne – det der hedder myoklonier, men i nogle tilfælde kommer også generaliserede krampeanfald og absenceanfald.

En ny doktorafhandling fra Drammen Sykehus i Norge tyder nu også på, at patienterne er karakteriseret ved en række fælles personlighedstræk. Blandt andet har de en større tendens til at handle impulsivt, end andre unge. Andelen af unge med JME, der har været i kontakt med politiet, taget stoffer eller er begyndt at ryge i en ung alder, er derfor også højere end blandt unge i almindelighed, skriver Epilepsiforeningen.

Unge med JME har derudover også en øget tendens til at glemme at tage deres medicin eller at springe den over.

Læge Marte Roa Syvertsen har lavet doktorafhandlingen baseret på interview med 100 unge med JME. Hun understreger, at den impulsive adfærd både har positive og negative sider.

”Den risikosøgende adfærd kan være en fordel, hvis du overvejer at starte virksomhed eller skal møde nye mennesker, men det kan være farligt i forhold til bilkørsel, rusmidler og kriminalitet, siger hun.

Juvenil myoklonusepilepsi har vært kendt som diagnose i over 60i år, men det er først for nylig, at man er begyndt at stille spørgsmål ved, hvor vidt diagnosen kan rumme andet end kun epileptiske anfald.