Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Christoph Beier bliver professor i neurologi

Christoph Beier

Fra 1. april kan overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier kalde sig klinisk professor, og dermed får han fremover bedre tid til at forske i behandling af epilepsi.

Hans forskning fokuserer på henholdsvis svært behandlelig epilepsi hos patienter med hjernekræft, såkaldt ungdomsepilepsi som for eksempel juvenil myoklon epilepsi og status epilepticus, som er vedværende anfald, der kræver aggressiv akut behandling på sygehus. Med udnævnelsen forventer Christoph Beier at få bedre mulighed for at gennemføre studier, der vil give praktisk anvendelig viden.

”Indtil videre har vi hovedsageligt lavet retrospektive studier, hvor vi har undersøgt de fynske patienter i forskellige mindre projekter, men nu vil vi også gerne være prospektive. På midlertidig sigt håber vi på at finde nye måder at bruge de nuværende behandlingsmuligheder smartere,” siger Christoph Beier.

Helt konkret arbejder Christoph Beier allerede på at sætte et ph.d.-studie op, hvor en studerende skal lede efter markører, der kan vise, hvilke patienter med status epilepticus, der vil få et dårligt forløb og hvilke der kan forvente et mildere forløb. Viden, der vil kunne bruges til at vælge den rette behandling til den enkelte patient.

”Sådanne markører vil have stor værdi, for de vil fortælle os, hvem der skal have intensiv behandling og hvilke patienter, vi kan vi skåne for den intensive behandling,” siger Christoph Beier.

Et andet spor, han også vil forfølge, er at undersøge, om man kan blive bedre til hurtigt at finde den rette behandling til patienter med svært behandlelig epilepsi. Mange patienter med såkaldte idiopatiske epilepsier går gennem år med afprøvning af en række lægemidler, før de ender med at få det effektive, men også bivirkningstunge valproat. Håbet er at finde en måde at identificere de patienter, der alligevel vil ende med valproat, så de kan komme i den behandling med det samme i stedet for at leve mange år med skadelige anfald.

”Valproat er enormt virksomt, men også et stof med forholdsvis mange bivirkninger, der blandt andet kan give alvorlige fosterskader hos gravide. Vi arbejder på forskellige muligheder for at se, om patienten vil have effekt på andre lægemidler, eller om det er en patient, der skal have valproat fra start af," siger Christoph Beier.

Christoph Beier er uddannet fra universitetet i Tübingen i 2003. Han udnævntes til overlæge i neurologi i 2011 ved universitetshospitalet i Aachen. Samme år forsvarede han afhandlingen til dr. med. habil., som omhandlede en serie af studier om hjernekræftceller. Familien flyttede til Danmark i 2012, hvor Christoph Beier og hans kone, der også er neurolog, begge blev ansat som overlæger på Neurologisk afdeling på OUH. Christoph Beier blev i 2014 tilknyttet SDU som klinisk lektor i neurologi.

Udover at tiltræde det nye professorat i neurologi fortsætter Christoph Beier i sin stilling som teamansvarlig overlæge på OUH indenfor epilepsi-specialet og som sekretær i Dansk Epilepsi Selskab.