Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Vedvarende EEG-screening fordobler behandlingssuccesen hos for tidligt fødte

Systematisk screening for epileptiske anfald ved hjælp af vedvarende EEG-monitorering (cEEG) giver et markant bedre resultat af anfaldsbehandling hos for tidligt fødte spædbørn, end når EEG foretages for at bekræfte observerede anfald. 

Det antyder et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Neurology, hvor amerikanske forskere har sammenlignet registerdata fra 353 spædbørn med akutte epileptiske anfald, som har fået foretaget opfølgende cEEG, med resultaterne fra et prospektivt multicenterstudie, hvor i alt 161 spædbørn er blevet er blevet monitoreret ved cEEG som en screening. 

I alt kunne de epileptiske anfald behandles effektivt hos 39 procent af de eeg-screenede børn mod 19 procent blandt de børn, der fik eeg som kontrol.

Succesfuld behandling er i studiet defineret ved, at anfaldene stoppede uden at vende tilbage inden for en halv time efter den første antiepileptiske behandling.

Associationen mellem de to eeg-strategier og behandlingsresultatet er beregnet ved hjælp af multivariable logistiske regressionsanalyser, og justeret for covariater finder forskerne, at sandsynligheden for at lykkes med behandlingen er knap to en halv gange højere ved screening af de for tidligt fødte spædbørn end ved den reaktive strategi (OR 2.44, 95% confidence interval 1.45–4.11, p = 0.0008).