Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Stroke øger risiko for epilepsi – selv efter adskillige år

EAN: Stroke udgør en væsentlig årsag til epilepsi, og flere end halvdelen af alle ​​epilepsier, der forekommer efter 60 år er forårsaget af et stroke. Dertil kommer, at jo mere alvorligt et stroke patienten får, jo større er risikoen for at udvikle epilepsi.

Et hold danske forskere repræsenteret af Ph.d.-studerende Mads Ebbesen fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital præsenterede ved dette års virtuelle EAN-kongres resultaterne af et studie, (OPR-062), hvor de har set på forekomsten af post-stroke epilepsi i Danmark.

I sin præsentation redegør Mads Ebbesen for resultaterne og konkluderer:

”Risikoen for at udvikle epilepsi er størst i årene umiddelbart efter et stroke, hvorefter kurven flader ud, om end den ikke bliver parallel med kurven for kontrolgruppen. Selv efter adskillige år er der en øget risiko for at udvikle epilepsi efter stroke. (…) Jo større et stroke man får, desto større er risikoen for at udvikle epilepsi, risikoen er større ved intracerebral blødning (ICH) end ved et iskæmisk stroke (AIS) – og endeligt mænd har større risiko end kvinder for at udvikle epilepsi efter et stroke.”

Studiet er et landsdækkende registerbaseret kohortestudie af alle personer, der var bosiddende i Danmark og som var 18 år og derover i perioden 1. april 2004 til 31. december 2016. Forskerne identificerede via det danske aopleksi-register, hvor alle akutte strokes i Danmark registreres, alle førstegangs-strokes i perioden. Hver patient med stroke blev i studiet, som i alt talte 4.827.441 personer, matchet med fem personer uden stroke – men med samme alder, køn og som havde fået et stroke på samme tid. Forekomsten af epilepsi blev registreret efter sværhedsgrad og type stroke (akut iskæmisk (AIS) eller intracerebral blødning (ICH).

Incidensen for epilepsi var 11,4 per 10.000 personår hos personer uden stroke og hos personer med stroke var incidensen 123,6 per 10.000 personår. Sammenlignet med personer uden stroke blev den højeste forekomst af epilepsi fundet blandt personer med meget alvorligt stroke: (58,27; 95 procent CI: 48,55–69,93) og meget svær AIS (IRR 45,33; 95 procent CI: 40,46-50,80).