Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Bispebjerg-forskere vil styrke rehabilitering af apopleksipatienter

Et nyt stort forskningsprojekt skal igennem et styrket samarbejdet mellem neuropsykologer og ergoterapeuter gøre apopleksi-patienter mere selvhjulpne i hverdagen.

Rehabilitering er apopleksipatienters eneste mulighed for bedring, men området mangler systematik, mener forskerne fra Bispebjerg Hospital.

Apopleksipatienter med kognitive skader kæmper ofte med dagligdags rutiner, og nu vil forskere fra Bispebjerg Hospital udvikle en manual, som kan hjælpe neuropsykologer og ergoterapeuter med genoptræningen af praktiske færdigheder. Konkret vil de i forskningsprojektet DRESS-DK udvikle en manual til at hjælpe apopleksipatienter med at genlære at klæde sig på. 

I Danmark lever 93.000 personer med apopleksi - mange af dem med omfattende kognitive funktionsnedsættelser, som har vidtrækkende konsekvenser for både deres egen men også for deres pårørendes hverdag. I forskningsprojektet – DRESS-DK – ønsker forskerne med baggrund i et tættere samarbejde mellem neuropsykologer og ergoterapeuter at udvikle en interventionsmanual målrettet behandling af patienter med forskellige kognitive skader. Målet er at tilbyde ergoterapeuter et konkret og brugbart værktøj, som både beskriver den rette tilgang til den enkelte patient og gør rede for den nyeste forskning på området.

”I DRESS-DK undersøger vi helt specifikt, om vores metode gør apopleksipatienter med kognitive problemer bedre i stand til at klæde sig på. Hvis metoden er effektiv, er det sandsynligt, at den også kan bruges til at gøre patienterne mere selvhjulpne i andre aspekter af hverdagsliv. Den kan samtidig være en hjælp for deres pårørende.” forklarer Emma Ghaziani, som er post.doc. og ergoterapeut på Bispebjerg Hospital og projektleder på DRESS-DK. Hun tilføjer, at det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte patients udfordringer:

”Vi vil indlejre de kognitive strategier i træning af påklædning. De vil alle træne det at klæde sig på, men de vil træne det med forskellige udgangspunkter afhængig af den kognitive dysfunktion, som den enkelte patient har pådraget sig. Interventionsmanualen søger at kortlægge den rette tilgang til den enkelte patient.”

Tværfagligt samarbejde bør vægtes højere

Ifølge Hana Malá Rytter, som er klinisk lektor i neuropsykologi og en del af styregruppen bag projektet, er samarbejdet på tværs af de to faggrupper – neuropsykologer og ergoterapeuter - et område, som bør vægtes langt højere, når det handler om rehabilitering af personer med hjerneskade og apopleksi-patienter:

”Der er en opmærksomhed på, at samarbejdet er vigtigt – men det er ikke systematiseret i tilstrækkelig grad. Der er bestemt plads til forbedring, og det håber vi gennem DRESS-DK at kunne bidrage til.”

Hana Malá Rytter pointerer, at der er meget, der tyder på, at man kan rykke patienterne betragteligt gennem rehabilitering, og at det er vigtigt at støtte forskning i rehabilitering, både fordi der mangler viden, men også fordi, det er det bedste, man kan tilbyde patienten:

”Når først patienterne er ude af den akutte fase, så er der ingen medicin, der kan hjælpe dem – men det kan den rigtige rehabilitering. Der bliver investeret så mange resurser i den akutte fase, men det er også vigtigt, at investeringen ikke ophører, når patienten er udskrevet fra hospitalet. Meget af rehabiliteringen af apopleksi-patienter foregår ude i kommunerne. Derfor er det også væsentligt, at kommunerne er en del af samarbejdet.”

DRESS-DK er et bredt samarbejde mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Nordsjællands Hospital Rigshospitalet/Glostrup og indtil videre også syv kommuner i hospitalernes optageområder. Selve designet af forskningsprojektet kom i stand i samarbejde med University of Nottingham.

DRESS-DK er en større forskningspakke bestående af fire forberedende projekter og selve interventionsstudiet – DRESS-DK.

Interventionsstudiet forventes igangsat i begyndelsen af 2022. 130 patienter vil blive inkluderet. Man er nu i den fase, hvor projektets design finpudses, og hvor man forsøger at få flere kommunale samarbejdspartnere end de syv kommuner, der allerede er med. Et af de fire igangværende forberedende projekter, som finder sted i 2021, går ud på at kigge på litteraturen og udarbejde/designe interventionsmanualen. Et andet omhandler en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse for at afdække, hvad standardbehandlingen for den ergoterapeutiske indsats er på nuværende tidspunkt.