Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Roche-middel anbefalet mod NMOSD

Enspryng (satralizumab) fra Roche er blevet anbefalet af EUs komite for humane lægemidler, CHMP, til EU-godkendelse for voksne og unge med neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD).

Hvis det bliver godkendt, vil Enspryng være den første og eneste behandling til rådighed for både voksne og unge fra 12 år med anti-aquaporin-4 antistof (AQP4-IgG) seropositiv NMOSD i EU.

Enspryng er den eneste subkutane behandlingsmulighed for NMOSD, der kan administreres derhjemme hver fjerde uge.

Enspryng anbefales som monoterapi eller i kombination med immunsuppressiv terapi.

Anbefalingen er baseret på resultater fra de to afgørende fase III-studier SAkuraStar- og SAkuraSky, hvor Enspryng viste robust og vedvarende effektivitet til at reducere risikoen for tilbagefald og en gunstig sikkerhedsprofil.

NMOSD er en sjælden, livslang og svækkende autoimmun lidelse i centralnervesystemet, der kan forårsage blindhed, muskelsvaghed og lammelse. AQP4-IgG er til stede hos omkring 70-80 procent af mennesker med NMOSD, der har tendens til at opleve et mere alvorligt sygdomsforløb.