Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Neurologiske skader kan være følge af lattergasmisbrug

EAN: Antallet af patienter med neurologiske problemer i form af poly-neuropati eller subakut rygmarvsdegeneration på grund af vitamin B12-mangel som følge af misbrug af lattergas er stigende.

Et hollandsk forskerteam bekræfter, hvad man allerede ved, fastslår dansk ekspert på området - Nemlig, at misbrug af lattergas kan føre til B-12-vitamin-mangel som kan føre til neurologiske skader.

I de senere år er misbrug af lattergas blevet mere populært blandt især unge, og på de neurologiske afdelinger, ser man formentlig kun toppen af isbjerget, fordi det efter størst sandsynlighed kun er de patienter, som er hårdest ramt, som søger behandling.

I et hollandsk ’Confirmatory Study’, præsenteret på dette års virtuelle EAN-kongres (Abstract EPR 2159), har en gruppe forskere set nærmere på de forskellige typer af neurologiske problemer hos patienter, som har misbrugt lattergas.

Patienterne i studiet søgte behandling i perioden 2017-2019. 12 patienter med en gennemsnitsalder på 21 år søgte hjælp og behandling – heraf præsenterede de otte af dem sig i 2019. Almindelige klager var paræstesier og svaghed i underekstremiteten. Syv patienter blev diagnosticeret med aksonal polyneuropati ved hjælp af EMG. Hos fire patienter viste MR-scanning T2-hyperintensiteter i den cervikale rygsøjle, hvilket indikerede subakut rygmarvsdegeneration. Der var ingen sammenhæng mellem klinisk præsentation og den mængde lattergas, der blev anvendt. Alle patienter modtog B12-vitamin-tilskud og blev rådet til at stoppe med at bruge lattergas. Mens de fleste patienter blev fuldstændigt helbredt, var der nogle blivende mindre symptomer hos to patienter, som oplevede problemer med at gennemføre aktiviteter i hverdagen. De blev henvist til en rehabiliteringslæge.

Ifølge læge og forsker ved Aarhus Universitetshospital, Johan Arendt, som er en af de danske specialister, som ved mest om B12-vitamin-mangel, så bestyrker den hollandske forskning det, man allerede godt ved:

”Et stort eller langvarigt misbrug af lattergas kan påvirke celledelingen i kroppen og give B12-vitaminmangel. Det kan medføre en affedtning af nervebanerne – også kaldet demyelinisering. Vores nerver er omgivet af et fedtlag, der gør, at de kan lede signalerne fra blandt andet rygmarven bedst muligt. Hvis fedtlaget bliver ødelagt, bliver nervesystemet dårligere til at sende signaler fra rygmarven ud i kroppen, og det kan for eksempel give føleforstyrrelser og dårligt fungerende arme og ben.”

Ud over neurologiske skader kan mangel på B-12-vitamin også medføre, at man kommer til at lide af blodmangel, forklarer Johan Arendt:

”Symptomerne kan være meget forskellige fra den ene patient til den anden: Nogle udvikler for eksempel kun blodmangel, andre kun symptomer fra nervesystemet også selv om årsagen til B12-vitaminmangel måske er den samme. På sigt vil man kunne udvikle alvorlige nerveskader. De fleste – men ikke alle - nerveskader, som opstår som følge af B12-vitaminmangel vil være mulige at reparere. Langt de fleste vil opleve en gradvis bedring ved tilskud i form af tabletter eller indsprøjtninger, men nogle nerveskader kan være så alvorlige, at de er blivende.”