Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Automatiseret test af pupilaktivitet afprøves til bestemmelse af bevidsthedsniveauer

EAN: Kognitive og emotionelle processer udløser pupildilation, som derved kan være en markør for hjerneaktivitet.

Reaktionen kan nemt måles med automatiseret pupillometri, og et dansk studie skal nu undersøge, om metoden kan bruges som supplement til MR-scanning og andre metoder til at opdage skjult bevidsthed hos traumepatienter.

Studiet ledes af overlæge Daniel Kondziella på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet, og de foreløbige resultater blev fremlagt af Marwan Othman, som er ph.d.-studerende samme sted, søndag ved EAN Virtual 2021.

”Bevidsthedsgraden kan være svær at vurdere, så vi håber, at denne innovative og kreative metode kan hjælpe læger og klinikere med opgaven,” siger Marwan Othman. Automatiseret pupillometri kan udføres ved sygelejet med et håndholdt apparat på under 20 minutter, og det er en let og billig metode, som alligevel giver mange informationer.

Ophidselse og agtpågivenhed (på engelsk arousal og vigilance) aktiverer det sympatiske og hæmmer det parasympatiske nervesystem, hvilket blandt andet udløser pupildilation. For at aktivere disse sindstilstande blev forsøgspersonerne successivt udsat for tre forskellige stimuli: først blev de præsenteret for deres eget spejlbillede, dernæst lyttede de til en lydsekvens med henholdsvis klassisk musik, barnegråd og en alarm, og til sidst fik de besked på at udføre fem middelsvære og dernæst fem svære mentale regnestykker.

Patienternes pupiller bliver vurderet tre gange

På konferencen fremlagde Marwan Othman resultater fra 22 raske kontroller, hvorimod resultaterne fra patientgruppen stadig er blindede. I kontrolgruppen reagerede blot 18 procent af personerne med pupildilation ved synet af deres eget spejlbillede, hvorimod 72 procent reagerede på mindst to af lydene. Reaktionen var også markant ved regnestykkerne. Hos 64 procent af personerne udløste mindst tre ud af de fem middelsvære regnestykker en pupildilation, mens 45 procent havde positiv reaktion ved mindst fire af disse regnestykker. Hvad angår de svære regnestykker var de tilsvarende tal henholdsvis 59 procent og 45 procent.

”Vi ser meget lille pupilaktivitet ved spejlsekvensen, så derfor overvejer vi, om den skal skiftes ud eller suppleres med billeder af pårørende eller kendisser. Det kan også være, at vi skal inddrage de pårørende og lade dem tale til patienterne, så de hører en genkendelig stemme. Når vi er nået i mål med alle undersøgelserne og har lavet statistik på resultaterne, vil vi begynde at overveje, hvordan vi kan optimere på metoden,” forklarer Marwan Othman.

Patientgruppen omfatter indtil videre 28 patienter med hjertestop uden for hospitalet (OHCA) samt 25 neurologiske patienter med traumatisk hjerneskade eller apopleksi. Her bliver de nævnte pupillometriske målinger foretaget ved tre lejligheder, og dette arbejde er stadig i gang. Første måling, baseline, udføres ved indlæggelse, mens patienten er bedøvet. Anden måling udføres, når patienten er trappet ud af sovemedicinen, og tredje måling bliver udført, når patienten mindst 24 timer senere er kommet sig efter udtrapningen. Efter mindst tre måneder foretages follow-up, hvor patientens funktionsevne bliver vurderet ved en kognitiv undersøgelse.

Pupillometri kan blive et supplement til CRS-R

”Umiddelbart kan vi se, at de patienter, som ligger i koma eller får sovemedicin, ikke har nogen pupilaktivitet, mens vi ser aktivitet blandt dem, som er vågnet helt op. Når resultaterne er gjort op, bliver det interessant at se, hvordan det forholder sig hos dem, der ligger midt imellem - altså dem som ikke får sovemedicin, men som heller ikke er vågnet op endnu,” siger Marwan Othman. Han håber, at man på sigt vil kunne bruge pupillometri som et supplerende værktøj til at inddele patienter i bevidsthedsniveauer.

”Den validerede guldstandard til at vurdere bevidsthedsgraden, CRS-R, opererer med forskellige items, og hvis patienterne opfylder dem, rykker de automatisk op i et højere bevidsthedsniveau. Her kunne pupillometri være et supplement. Hvis patienter ikke reagerer med pupilaktivitet, udelukker det ikke, at de kan være i et højere stadie af bevidsthed. Men hvis de reagerer, så vil det indikere et højere bevidsthedsniveau,” forklarer Marwan Othman.