- først med nyheder om medicin

Migræne ved menstruation kan skyldes fald i østrogen- og oxytocin niveauerne

Østrogen-reguleret oxytocin kan være en faktor i forhold til cyklus relateret migræne og fungerer måske som en ’migrænebremse’ hos kvinder i den fødedygtige alder, lyder en ny teori, som nu skal undersøges i et studie.

Når østrogen- og oxytocin-niveauet falder i dagene op til menstruation, kan de to hormoner ikke længere bremse op for det smertefremkaldende signalstof CGRP, og så kommer migrænesmerterne som en storm hos mange kvinder mellem 15 og 50 år, fortæller professor Lars Edvinsson, der netop har fået offentliggjort en artikel i Nature om sin teori, som nu skal afprøves i forsøg.

Kvinder har to til tre gange så ofte migræne som mænd, og en fjerdel af kvindernes migræneanfald udløses i dagene op til deres menstruation. Cyklusudløst migræne er ifølge professor ved Lunds Universitet og professor i klinisk farmakologi ved Københavns Universitet og Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling på Rigshospitalet Lars Edvinsson den vigtigste enkeltårsag til kvinders migræneanfald. 

Han har arbejdet med migræne siden 1982 og er en verdens førende eksperter inden for cerebral cirkulation og migræne og har identificeret det genrelaterede calcitonin peptid, CGRP, som kan være af central betydning for migræne. Fundet har blandt andet ført til udvikling af flere nye lægemidler baseret på de såkaldte CGRP-antistoffer, erenumab, fremanezumab og galcanezumab, som inden for de to seneste år er blevet godkendt til forebyggende behandling af migræne.

Videnskaben har længe antaget, at en væsentlig grund til denne skæve fordeling imellem mænds og kvinders tilbøjelighed til at få migræne hænger sammen kvinders reproduktive cyklus – og at kønshormoner således spiller en rolle. Hvordan og hvorfor har hidtil været et ubesvaret spørgsmål, men Lars Edvinsson, som lige nu forsker i, hvorfor så forholdsvis mange flere kvinder har migræne, vil måske kunne finde nogle svar.

"Vi kommer til at se på uligheden mellem kønnene. Men overordnet set skal vi analysere disse ting på et molekylære niveau, for vores videnskabelige, molekylære forståelse af, hvad det handler om, er ikke på plads endnu. Vi skal i nye forsøg på mus finde de rette receptorer og have afdækket samspillet mellem receptorer og visse nervetråde, for der er en del, vi mangler at forstå, når vi undersøger årsagen til kvinders overhyppighed af migræne, når de er i den fødedygtige alder, ” forklarer Lars Edvinsson.

I en netop publiseret artikel i tidsskriftet Nature Reviews Neurologi har han sammen med sine kolleger påvist, at de neuroner, der indeholder trigeminus -CGRP, er udstyret med receptorer for østrogen og oxytocin, og derfor reguleres af cyklusbestemte dynamiske ændringer i niveauet af disse hormoner hos kvinder. Typisk falder begge hormoner lige før menstruation, hvilket kan være en udløser af et migræneanfald.

Gennem de seneste  to år har behandlinger af omkring en million patienter med enten erenumab eller fremanezumab og galcanezumab enten helt bremset eller i hvert fald mindsket migræneudbrud hos patienter med kronisk eller svær migræne- om end ikke hos alle.

Erenumab er er et humant monoklonalt antistof, der  hæmmer CGRP-receptoren og dermed medfører en hæmning af den CGRP-inducerede karudvidelse og således smertesignaler, og fremanezumab og galcanezumab er humaniserede monoklonale antistoffer, der selektivt binder til CGRP, hvorved CGRP forhindres i at binde til CGRP-receptoren, hvilket igen i sidste ende også fører til hæmning af smertesignaler. Medicinrådet anbefaler alle tre præparater, som dermed er mulige standardbehandlinger til patienter med kronisk migræne, der har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum.

Men især en gruppe af patienter med fortsatte lejlighedsvise migræneanfald trods injektion af antistofferne, som skulle blokere CGRP’s smertesignaler til hjernen, har fået Lars Edvinsson til at spidse øren:

”Nogle af mine kvindelige patienter, hvor antistofferne til CGRP ellers havde haft god effekt, udtrykte stor glæde og taknemmelighed over at være sluppet af med deres anfald – bortset fra at de altså desværre fortsat fik migræne de typiske en eller to dage før menses, hvor hormonerne østrogen og oxytocin er faldet til det laveste niveau i den hormonelle cyklus,” fortæller Lars Edvinsson, der i de nye dansk-svenske forsøg, som skal finde sted i Forskerparken i Glostrup, vil afdække dette hormonfalds betydning for migrænen og således afprøve sin hypotese om østrogen og oxytocin som en ’migrænebremse’, hvor østrogen regulerer balancen mellem pro-migræne faktorer som CGRP og anti- migrænefaktorer som oxytocin inden for trigeminusganglion.

”Vi skal også se på genetiske faktorer, som kan spille ind. Det her er et meget komplekst område, for det er jo – heldigvis - ikke alle kvinder i den fødedygtige alder, der får migræne, når de skal have menstruation,” forklarer han og fortsætter:

”Vores håb er, at vi kan få en så god videnskabelig forståelse af dette, sådan at det kan danne grundlag for nye behandlinger, som kan hjælpe de kvinder, der måned efter måned rammes af migræne i forbindelse med menstruationen”, siger Lars Edvinsson, der forestiller sig udvikling af nye potentielle mediciner, som eventuelt er designet til at hæmme det smertefremkaldende hormonfald op til menses.

"Udvikling af selektive østrogenagonister eller oxytocinagonister kan være en strategi til forbedring af behandlingen af hormonrelateret migræne hos kvinder,“ siger Edvinsson, der heller ikke afviser, at nye former for antistoffer mod CGRP måske også kan komme til at spille en rolle.

Lars Edvinson har sammen med tre kollegaer modtaget Lundbeck Fondens The brain Prize 2021 på 10 millioner kroner for deres skelsættende arbejde med behandling og årsager til migræne.

Sundhedskultur

 • Chef i Sundhedsstyrelsen driver kunstbiograf med socialt ansvar

  Claus Malta er læge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for videreuddannelse. Samtidig er han direktør for Parkteatret i Frederikssund, der med én stor sal fungerer både som kunstbiograf og teater, og som derudover huser en café, der har udviklingshæmmede ansat.

 • Skøn bog om mennesker og dyrs hjerter er både til børn og voksne

  BØGER: Dyrlæge og professor på Københavns Universitet Lisbeth Høier Olsen og læge og professor i hjertesygdomme Jacob Eifer Møller, Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, har inspireret af egne børn og børnebørn begået en fremragende bog om dyr og menneskers allervigtigste organ. En bog som både mindre og større børn, men også voksne, kan have fornøjelse af.

 • DR-serie gør op med myten om at alkohol øger kunstnerens kreativitet

  TV: Forfatter og journalist Jesper Stein kender om nogen selv til litteraturens og kunstverdens billeder af den lidende kunstner, der skaber sine værker på sprut, stoffer, smøger, angst og dæmoner. Hans samtaler i ny TV-serie med andre danske tidligere alkoholiserede kunstnere er vellykkede og overbevisende punkteringer af forestillingerne om rusen som kunstens store hjælper.

 • Tidligere hospitals- og patientsikkerheds-direktør: Jeg synger ikke længere falsk

  KULTUR-TEMPERATUR: Beth Lilja måtte ikke synge med i folkeskolen, fordi hun sang falsk. Nu har hun som pensionst fundet et kursus for brummere, som har boostet hendes selvtillid omkring det at synge. Efter et langt livs tjeneste i sundhedsvæsnet nyder hun også tid til at ro og til at læse bøger.

 • Ung kvindes bog om skizofreni gør op med mediernes skræmmehistorier og vrangbilleder

  BØGER: Vi har ikke brug for flere negative historier om psykisk syge i medierne, for lige nu er det desværre de opsigtsvækkende, men stigmatiserende overskrifter, der dominerer mediebilledet. Vi har i stedet brug for stille og rolige beretninger om, hvordan man som psykisk syg klarer et helt almindeligt liv med alle de udfordringer og glæder, det giver, fastslår den danske, unge skizofrene forfatter, Georgia Brask.

 • PLO’s næstformand anbefaler TV-serie om terapeut: Den har paralleller til min hverdag

  KULTUR-TEMPERATUR: For praktiserende læge Mireille Lacroix er kultur lige så meget oplevelser i hverdagen, som det er noget, man køber billet til. Skønlitteratur udfordrer hendes tålmodighed, til gengæld har serien ’Shrinking’ på Apple TV+ fået hende til at grine, samtidig med at hun fandt en faglig relevans.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur, neurologi
Gorm Palmgren - onkologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
Ebbe Fischer - allround
Hani Abu-Khalil - allround
Natacha Houlind Petersen - allround
Anne Westh - allround
Hanna Sigga Madslund - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

 

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether