Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Aduhelms effekt mod tidlig Alzheimer ses på tværs af blodprøver, PET-scanninger og kognitive test

I takt med at Aduhelm (aducanumab) reducerer mængden af biomarkøren p-tau181 i blodet, bremser den også plakophobning i hjernen og beskytter kognitiv funktion hos demente patienter med tidlig Alzheimers sygdom.

Det viser en ny analyse af data fra de to fase III-forsøg, EMERGE og ENGAGE, præsenteret på konferencen Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD).

Resultatet er et rygstød for det ellers omdiskuterede Alzheimer-lægemiddel aducanumab, der blev hastegodkendt af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, i juli 2021 på trods af at agenturets fagudvalg frarådede det. Et flertal af fagudvalgets medlemmer mente dengang ikke, at behandlingens effekt var dokumenteret tilstrækkeligt til, at man kunne konkludere, at den opvejede de udbredte og til tider alvorlige bivirkninger, den også kom med. En tredjedel af medlemmerne af fagudvalget gik i protest mod FDA-godkendelsen. 

Behandlingen er ikke godkendt i EU endnu, men én af bekymringerne har været, at den kliniske betydning af reduktionen i aflejring af amyloid, som lægemidlet synes at have, ikke var dokumenteret. Betyder behandlingen også, at den beskytter mod symptomerne på Alzheimers sygdom? 

Det imødekommer den nye analyse af mere end 1.800 patienter. Analysen viser, at aducanumabs effekt kan positivt associeres gennem tre afgørende prognostiske parametre for sygdommens udvikling – fald i blodbiomarkøren p-tau181, reduktion i ophobning af betaamyloid og test af kognitiv funktion. 

Alle tre parametre er korreleret, viser analysen, hvilket indikerer, at aducanumabs beskyttende effekt mod Alzheimers sygdom er reel nok. Resultaterne er dog endnu ikke udgivet i et peer review-tidsskrift, men kan læses på selskabet Biogens hjemmeside.

Helt konkret viser analysen:

  • Et fald i p-tau181 i højdosisgruppen på 13 procent i EMERGE-studiet og 16 procent i ENGAGE-studiet fra baseline, mens niveauet af p-tau181 i placebogruppens blodprøver steg henholdsvis otte-ni procent. 
  • Større reduktion i plasma p-tau181 var korreleret med mindre klinisk fald i alle fire kliniske endemål i fase III-forsøgene.

"Disse data viser ikke kun en vigtig sammenhæng mellem abucanumabs evne til at fjerne beta-amyloid-plak og reducere plasma-p-tau-niveauer, men korrelerer også signifikant disse reduktioner med langsommere kognitiv tilbagegang," udtaler Oskar Hansson i en pressetekst fra selskabet Biogen. Han er professor i neurologi ved Lunds Universitet og Skånes Universitetshospital, og stod for at præsentere den nye analyse på CTAD-konferencen.

"At have forskning fra næsten to tusinde patienter giver uvurderlig indsigt i dynamikken i de indbyrdes forbundne patologier inden for denne komplekse sygdom."

Korrelationsværdier på tværs af studiernes fire endepunkter var som følger for henholdsvis EMERGE-studiet og ENGAGE-studiet: 

  • Clinical Dementia Rating Sum of Boxes Score (CDR-SB) R = 0,11 (p = 0,0166) og R = 0,14 (p = 0,0005)
  • Mini-Mental State Examination (MMSE) R = -0,21 (p < 0,0001) og R = -0,15 (p = 0,0002)
  • Alzheimers Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog 13) R = 0,17 (p = 0,0001) og R = 0,15 (p = 0,0002)
  • Alzheimers Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living-skala tilpasset til MCI (ADCS-ADL-MCI) R = -0,12 (p = 0,0086) og R = -0,14 (p = 0,0010).
  • Ændringer i plasma p-tau181 var også signifikant korreleret med ændring i amyloidaflejring påvist med PET-SUVR-scanninger: EMERGE R = 0,38, p < 0,0001; ENGAGE R = 0,42, p < 0,0001.

Neurologisk Tidsskrifter forsøger at få kommentarer fra danske eksperter om de nye data.