Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

- først med nyheder om medicin

Hjernerystrelse forbindes med Parkinson, ADHD, angst og demens

Interessen for alvorlige følger af hovedtraumer er stærkt stigende blandt internationale forskere, og et nyt canadisk studie, der sætter hjernerystelse i forbindelse med en øget risiko for at udvikle ADHD, Parkinson, demens og angst, blev præsenteret den årlige Alzheimer’s Association International Conference.

Synderen ved søvnproblemer er ofte ADHD

Mange børn med ADHD, autisme (ASD), Adfærdsforstyrrelser (ODD/CD) eller epilepsi har søvnforstyrrelser. Og for dem med autisme og adfærdsforstyrrelser ser problemerne ud til i stor grad at skyldes en udiagnosticeret ADHD.

Enspryng godkendt af FDA mod NMOSD

Enspryng (satralizumab-mwge) er blevet godkendt af FDA som den første og eneste subkutane behandling for voksne, der lever med anti-aquaporin-4 (AQP4) antistofpositiv NMOSD (Neuromyelitis optica spektrum sygdom).

Studie: Vi bør forberede os på neurologiske følger af Covid-19

De dominerende symptomer ved Covid-19 er respiratorisk sygdom, men mere og mere tyder også på, at sygdommen kan give forskellige neurologiske lidelser. Et stigende antal internationale indrapporteringer beskriver en række neurologiske symptomer hos i alt 901 patienter, og planlæggere og beslutningstagere i sundhedsvæsnet bør forberede sig på følgerne.

Vil undersøge om Spinraza kan styrke genterapeutisk behandling

Medicinalfirmaet Biogen vil undersøge Spinrazas (nusinersen) effekt på spædbørn og børn med spinal muskelatrofi (SMA), som stadig har uopfyldte kliniske behov efter behandling med genterapien Zolgensma. Overlæge Peter Born kalder undersøgelsen for en rigtig god ide.

Forsøgsprojekt: Frivillige skal skabe tryghed for patienter med demens

I efteråret indfører hospitalerne i Viborg og Silkeborg et forsøgsprojekt, hvor frivillige tryghedspersoner skal bidrage til at skabe tryghed og ro for patienter med demenssygdom under deres indlæggelse. Forhåbningen er, at projektet kan være med til at sætte demens-venlighed på dagsordenen på hospitalerne - men også i samfundet generelt.

Selvtræning og træning med høj intensitet skaber bedre resultater

Man ved, at der er en tæt sammenhæng mellem repetition og effekt, når det handler om genoptræning af lammelser i arm og hånd hos apopleksi-patienter. Derfor arbejder man i neuroteamet på Rigshospitalet Glostrup som noget nyt også med højdosis- og højintensitets-træning - men også med selvtræning.