Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

11 forskertalenter midt i karrieren får fem millioner hver

Elleve forskere på vej op får mulighed for at dykke ned i hjerneforskningen med fem mio. kr. i tilskud fra Lundbeckfonden.

Forskningsbevillingerne fra både offentlige og private kilder har en tendens til at favorisere hhv. de nye talenter og de ældre, veletablerede medlemmer af professor-laget – mens forskerne i ’midtvejs-laget’ ofte kan have sværere ved at komme i betragtning. Midtvejs i karrieren – typisk på lektorniveau – møder mange sundhedsvidenskabelige forskere på danske universiteter og hospitaler derfor den såkaldte timeglasproblematik. Her løber pengene langsommere til, lige som sandet også har sværest ved at slippe gennem timeglasset, hvor det er smallest – nemlig midtpå.

Lundbeckfonden vil timeglas-problematikken til livs og giver nu 11 ’midtvejs-forskere’ inden for neurovidenskab en Ascending Investigator-bevilling. Forskerne modtager hver fem mio. kr. til projekter, der skal løbe over en fireårig periode og gøre os klogere på hjernen fra vidt forskellige perspektiver.

Den samlede bevilling til Ascending Investigator-programmet er i 2021 på 55 millioner kr., og bevillingen deles mellem 11 forskere. De får i snit hver fem millioner kr. – et beløb, som udbetales i rater over de næste fire år.

”Ascending Investigator-programmet er et væsentligt element i Lundbeckfondens sammenhængende indsats for at støtte dansk neurovidenskab”, siger Peter Thostrup, videnskabelig direktør for Lundbeckfondens talentprogrammer.

65 forskere søgte om at komme i betragtning til årets pulje, og alle ansøgninger er kvalitetsbedømt af et særligt talentpanel, som nu har udvalgt de 11 projekter, der får støtte.

Projekterne repræsenterer en række problematikker, som hver på sin måde især knytter an til neurovidenskabelig forskning.

Projekterne og modtagerne er:

 1. Vasileios Bekiaris, associate professor, lektor, Experimental and Translational Immunology, Danmarks Tekniske Universitet. Hans projekt "The importance of neonatal life for the development of neuroinflammation" handler om at studere molekylære mekanismer, som i høj grad beskytter nyfødte mod at udvikle autoimmune reaktioner – for at se, om ny viden på dette felt kan nyttiggøres i forbindelse med behandling af f.eks. multipel sklerose.
 2. Alexander Buell, professor, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet,. Hans projekt The stability of disease-related protein aggregates and their clearance" handler om at udvide den biofysiske forståelse af den sammenklumpning af proteiner, som finder sted ved visse neurodegenerative sygdomme, heriblandt Parkinsons sygdom.
 3. Florence Kermen, associate professor, lektor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet. Hendes projekt "Impact of early life stress on neural circuits and maladaptive behaviors" handler om at undersøge, hvordan tidlige stresspåvirkninger kan skade dannelsen af netværk i hjernen – og dermed muligvis disponere for senere problemer i form af bl.a. depression.
 4. Hanne Borger Rasmussen, associate professor, lektor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Hendes projekt "Gatekeeping the electrical activity of the brain" handler om via bl.a. avancerede proteinanalyser at undersøge, hvordan et område, som spiller en dørvogterrolle for hjernens elektriske aktivitet, mere specifikt fungerer på molekylært niveau. Dette område (AIS) spiller også en rolle i forbindelse med adskillige neurodegenerative- og psykiatriske tilstande.
 5. Anders Bach, associate professor, lektor, Københavns Universitet. Hans projekt "Targeting oxidative stress in the brain with Keap1 prodrugs cleavable by reactive oxygen species" handler om at opbygge et nyt koncept til udvikling af lægemidler mod sygdomme i centralnervesystemet, herunder medicin mod multipel sklerose.
 6. Rune Berg, associate professor, lektor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet. Hans projekt "A new theory of the neural mechanisms behind movement" handler om via rotteforsøg at teste en teori, der kan antages at kunne give en udvidet forståelse af, hvordan nerveceller i hjernen og centralnervesystemet styrer bevægelsesaktivitet hos pattedyr.
 7. Signe Sørensen Torekov, professor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Hendes projekt "Disruption of the neurobiological body-weight defense system in chronic childhood-onset obesity" handler om at få en dybere forståelse af de neurobiologiske faktorer, som ligger bag udvikling af fedme i de tidligste opvækstår – og dermed ultimativt en mulighed for at udvikle nye former for behandling. Børn, som bliver stærkt overvægtige i de første leveår, vil statistisk set være i stor risiko for også senere i livet at skulle slås med overvægt.
 8. Daniel Wüstner, associate professor, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Hans projekt "Tracking cholesterol and oxysterol transport pathways across the blood-brain barrier" handler om at undersøge, hvordan kolesterol og kolesterolforbindelsen oxysterol finder vej ind i hjernen gennem blod-hjerne barrieren – og i hvilken udstrækning de to stoffer synes at spille en rolle ved neurodegenerative sygdomme, fx Parkinsons.
 9. Sâmia Joca, associate professor, Lektor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet. Hendes projekt "Towards Better Therapeutics for Depression with Cannabidiol (CBD) - cMOOD" handler om at undersøge, om cannabidiol (CBD) kan bruges ved behandling af depression. CBD er et ikke-hallucinationsfremkaldende stof i cannabisplanten.
 10. Anne-Mette Lebech, associate professor, Overlæge, lektor, Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet. Hendes projekt "Lyme neuroborreliosis: Studies on pathogenesis, clinical aspects and new diagnostic methods" handler om at undersøge lyme-borreliose. Det er den hyppigste flåtbårne infektion hos mennesker, som i Danmark oftest overføres via skovflåt-bid. Analyser af data fra 3.000 patienter skal skaffe ny viden, der skal bruges til at forbedre både diagnostiske metoder og patientbehandlingen.
 11. Morgane Thomsen, seniorforsker, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri. Hendes projekt "Muscarinic M1 ligands as cocaine addiction treatment: elucidating unusual long-acting mechanisms" handler om at undersøge kokainafhængighed: Om det er muligt at modvirke kokainafhængighed ved at stimulere en bestemt gruppe receptorer i hjernen medicinsk. Der er i første omgang tale om dyreforsøg.

Kvinder er underrepræsenteret i slagtilfælde-forskning

Kvinder er betydeligt underrepræsenteret i slagtilfælde-forskning sammenlignet med sygdomsbyrden i befolkningen. 

Losartan er sikker men ikke umiddelbart effektiv mod mild til moderat Alzheimers sygdom

Et års behandling med losartan var veltolereret men ikke effektiv til at reducere raten af ​​hjernesvind hos personer med klinisk diagnosticeret mild til moderat Alzheimers sygdom.

Medicinrådet overskrider maksimale sagsbehandlingstider i de fleste sager

En gennemgang af alle igangværende vurderinger viser, at Medicinrådet overskrider de maksimale sagsbehandlingstider i de fleste sager.

ALS-startpakker rykker tættere på virkeliggørelse

Det første skridt mod en ALS-startpakke er nu taget, hvor Muskelsvindfonden og Socialministeriet er mødtes for første gang for at drøfte, hvordan et pakketilbud skal se ud til personer med ALS.

Indtag af fisk koblet med mindre karsygdom i hjernen

Jo oftere man spiser fisk, desto mindre tendens til sygdom i hjernens kar, har man.

Mindre børn med SMA får nu ny standardbehandling

Medicinrådet anbefaler lægemidlet Evrysdi (risdiplam) som standardbehandling til alle børn op til og med fem år med den alvorlige muskelsvindsygdom SMA 1, 2 eller 3.

AstraZeneca dropper fase III-studie af C5-hæmmer mod ALS

Ravulizumab (Ultomiris) har ingen effekt på ALS, og derfor droppes fase III-studiet af præparatet med det samme, lyder det fra medicinalfirmaet AstraZeneca. Studiets danske primær forsker, Mia Bisgaard Heintzelmann, fra Aarhus Universitetshospital er skuffet.

Kultur

  Redaktion

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os

  Redaktion

  Tilknyttede journalister

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os