Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin


Medicinrådets formænd Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen erkender, at Medicinrådet i 2020 og 2021 har haft svært ved at følge med.

Medicinrådet overskrider maksimale sagsbehandlingstider i de fleste sager

En gennemgang af alle igangværende vurderinger viser, at Medicinrådet overskrider de maksimale sagsbehandlingstider i de fleste sager.

I januar 2021 overgik Medicinrådet til en ny metode for vurdering af lægemidler, nemlig kvalitetsjusterede leveår, QALY. Ifølge et rundspørge fra Lægemiddelindustriforeningen (LiF) er foreløbigt 9 ud af 12 igangværende vurderinger efter den gamle metode forsinket ud over de fastlagte 12 uger. Det samme gælder foreløbigt for 3 ud af 7 lægemidler i QALY-proces, som er forsinket ud over de fastlagte 16 uger.

Overskridelserne varierer fra 14 til 28 uger.  

Det er ikke kun selve vurderingsprocessen, Medicinrådet har svært ved at nå til tiden. For lægemidler i den gamle proces overskred Medicinrådet timeline for udarbejdelse af protokol i 21 ud af 21 igangværende vurderinger.

Data baserer sig på en rundspørge hos medlemmer af Lif, der har lægemidler under igangværende vurdering i Medicinrådet. Sagsbehandlingsprocesserne er vurderet pr. 1. oktober 2021, og der er ikke taget højde for clock stop.

Skal aflevere data, som ikke længere er relevant

Siden januar i år skal medicinalvirksomheders ansøgninger om at få deres lægemiddel anvendt til standardbehandling vurderes ud fra QALY-metoden. Men virksomhederne oplever alligevel ifølge LiF, at de skal aflevere data til brug for både den nye og gamle metode, selvom det er vidt forskellige metoder, og selvom det er data, som ikke umiddelbart er relevant i den nye QALY-proces.

"Det betyder desværre, at Medicinrådets sekretariat skal gennemgå enorme mængder data. Så fremfor at processen er blevet mere simpel og transparent, sådan som det var tiltænkt, er arbejdspresset derimod steget for såvel Medicinrådets sekretariat som for virksomhederne. Da QALY-processen blev indført, understregede Danske Regioner, at QALY netop ikke ville være en add-on til den gamle proces," siger chefkonsulent Louise Broe, Lif.

At Medicinrådets sekretariat er presset på personaleressourcer betyder forsinkede processer, viser Lifs gennemgang af igangværende vurderinger.

”Vi råber selvfølgelig vagt i gevær nu, fordi vi kan konstatere, at processen skrider, og Medicinrådet ikke overholder sagsbehandlingstiderne. I sidste ende er der patienter, der skal vente længere på en effektiv behandling. Det kan risikere at gå ud over behandlingskvaliteten og potentielt også overlevelsen,” Louise Broe.

”Der er brug for mere faglig kontinuitet i Medicinrådets sekretariat og tilstrækkelige ressourcer og kapacitet til at håndtere arbejdspresset,” uddyber hun.

"Vi har svært ved at følge med"

Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen erkender i en skriftlig kommentar, at Medicinrådet i 2020 og 2021 har haft svært ved at følge med det store antal sager om vurderinger af nye lægemidler, der strømmer ind fra lægemiddelvirksomhederne .

”Der er kommet en del flere ansøgninger om vurdering af nye lægemidler i år i forhold til tidligere år, og det har øget arbejdspresset. Desuden har vi skullet arbejde med to forskellige metoder sideløbende,” siger de.

”Vi arbejder løbende med effektivisering af vores sagsbehandling. Vi har blandt andet pr. 1. november foretaget en reorganisering af sekretariatet, så de enkelte afdelinger bliver langt mere specialiserede. Vi forventer desuden, at det bliver bedre, når både sekretariatet, fagudvalgene og Rådet har fået mere erfaring med vores nye metoder, og alle sagerne kører efter den samme metode. Men vi kan ikke komme udenom, at opgaven vokser, fordi der kommer flere sager, og samtidig vil vi ikke gå på kompromis med kvaliteten af vores arbejde.”

De to formænd er uforstående overfor, at virksomhederne oplever, at de skal aflevere data til brug for både den nye og gamle metode.

”Et lægemiddel håndteres enten i gammel eller ny metode," siger de.

 

11 forskertalenter midt i karrieren får fem millioner hver

Elleve forskere på vej op får mulighed for at dykke ned i hjerneforskningen med fem mio. kr. i tilskud fra Lundbeckfonden.

Kvinder er underrepræsenteret i slagtilfælde-forskning

Kvinder er betydeligt underrepræsenteret i slagtilfælde-forskning sammenlignet med sygdomsbyrden i befolkningen. 

Indtag af fisk koblet med mindre karsygdom i hjernen

Jo oftere man spiser fisk, desto mindre tendens til sygdom i hjernens kar, har man.

ALS-startpakker rykker tættere på virkeliggørelse

Det første skridt mod en ALS-startpakke er nu taget, hvor Muskelsvindfonden og Socialministeriet er mødtes for første gang for at drøfte, hvordan et pakketilbud skal se ud til personer med ALS.

Losartan er sikker men ikke umiddelbart effektiv mod mild til moderat Alzheimers sygdom

Et års behandling med losartan var veltolereret men ikke effektiv til at reducere raten af ​​hjernesvind hos personer med klinisk diagnosticeret mild til moderat Alzheimers sygdom.

Mindre børn med SMA får nu ny standardbehandling

Medicinrådet anbefaler lægemidlet Evrysdi (risdiplam) som standardbehandling til alle børn op til og med fem år med den alvorlige muskelsvindsygdom SMA 1, 2 eller 3.

AstraZeneca dropper fase III-studie af C5-hæmmer mod ALS

Ravulizumab (Ultomiris) har ingen effekt på ALS, og derfor droppes fase III-studiet af præparatet med det samme, lyder det fra medicinalfirmaet AstraZeneca. Studiets danske primær forsker, Mia Bisgaard Heintzelmann, fra Aarhus Universitetshospital er skuffet.

Kultur

  Redaktion

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os

  Redaktion

  Tilknyttede journalister

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os